Norden är den bästa universitetsregionen i världen – är nordiskt samarbete ”språngbräda” för nordiska universitet?

Enligt den internationellt tongivande internationella Shanghai-rankingen har Norden sju av världens hundra främsta universitet. Norden har därmed flera toppuniversitet än Tyskland eller Frankrike. Allt detta och mera lyfter kansler Thomas Wilhelmsson för Helsingfors universitet fram in debattartikel som förespråkar nordiskt universitetssamarbete. I debattartikel för Hufvudstadsbladet (6.1.2014) ”Samarbete kan bli språngbräda” uppmanar kansler Thomas Wilhelmsson för Helsingfors universitet […]

  • Facebook