Låt inte hyckleriet och EU:s marknadsfixering förminska Nordens framtid

Undertecknad deltog i tankesmedjan E2:s seminarium ”Pohjoismaat EU:ssa” (De nordiska länderna i EU) som genomfördes på europadagen 9.5.2017 i Helsingfors. E2 arrangerade seminariet i samarbete med mittengruppen i Nordiska rådet. Seminariet modererades av E2:s chef Karina Jutila och i panelen deltog minister Jaakko Iloniemi, ordförande för Nordiska rådets utskott för hållbar utveckling, riksdagsledamot Hanna Kosonen […]

Tiden er kommet til det nordiske medborgerskab

Mittengruppen i Nordiska rådet har i samarbete med Nordiska Centerungdomens Förbund föreslagit ett gemensamt nordiskt medborgarskap. Det nordiska medborgarskapet skulle avlägsna de interna gränshinder som hundratusentals nordbor tampas med varje dag och skapa förutsättningar för en renässans för det nordiska civilsamhället och näringslivet. NCF:s president Erik Carter och Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman presenterar fördelarna […]

  • Facebook