Finländsk ledarskribent gör en analys av Finland geopolitiska läge – hur inverkar det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet?

12 mars 2011                           svenska/Finland                      Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladets ledarskribent Yrsa Grüne gör en analys av Finlands geopolitiska läge i ljuset av de fundamentalt olika säkerhetspolitiska vägval som man gjort i väst och öst.  Finlands förhållningsätt till det nordiska försvarssamarbetet präglas av dess geopolitiska läge. Politikernas selektiva hörsel Det finns inga planer på att Finland ändrar på sitt försvarskoncept. Utgångspunkten är fortfarande ett territorialförsvar. Samarbete med […]

Finlands och Sveriges försvar har radikalt olika uppgifter enligt Finländsk ledarskribent – hur påverkar detta nordiskt försvarssamarbete?

21 juli 2010                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Sveriges försvar är en fredsbevarande styrka bestående av professionella soldater ämnade för internationella uppgifter. Finlands försvar utgörs av värnpliktiga som har ett territorialförsvar av det egna landets gränser som sin främsta uppgift.  Hur kan dessa två olika typer av försvar sammarbeta bäst inom ramen för ett nordiskt försvarssamarbete? Läs mera om skillnaderna i denna artikel på Hufvudstadsbladet. Uppgiften är att […]

Finländsk kolumnist tolkar stoltenbergraporten som ett steg mot en nordisk försvarsallians

10 februari 2010                     svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet tolkar den s.k.   Stoltenbergraporten av den föredetta norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg som ett klart steg mot en nordisk försvarsallians. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här.  Om det skall tas beslut som på sikt kommer att leda till en nordisk försvarsallians borde dessa beslut föregås av bred och omfattande allmän […]

Ministerådsbeslut om fördjupat nordiskt försvarssamarbete

6 November 2009                 Sverige/Svenska                             Public service Sveriges radio rapporterar om hur gemensamma inköp och utveckling av försvarsmaterial, gemensamma övningar och gemensam utbildning, kunde enligt de nordiska försvarsministrarna göra försvar både effektivare och billigare.  Artikeln lyfter fram möjligheter och hinder samt bifogat finns en intervju med Sveriges försvarsminister. Förslagen rörande nordiskt försvarssamarbete pendlar mellan begränsade gemensamma internationella fredsbevarande insatser och en försvarsunion.  Säkert är i varje fall att högteknologisk försvarsmaterial blir dyrare varje […]

Arktis kommer närmare Norden i takt med att isen smälter – vilka är de säkerhetspolitiska utmaningarna?

nionde oktober 2009             svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne vid Hufvudstadsbladet lyfter fram en hel lista med säerhetspolitiska utmaningar i Östersjön och arktis som berör samtliga nordiska länder. Det gäller att hitta gemensamma lösningar på dessa utmaningar.  Alternativen att välja mellan minskar i takt med att man förhalar diskussionen kring gemensamma lösningar. Arktis är närmare än vi tror Det […]

En recension av stoltenberrapporten ur finländsk synvinkel

2 september 2009                             svenska/Finland               Hufvudstadsbaldet Hufvudstadsbladet recenserar Stoltenbergraporten ur en finländsk synvinkel. Finska Hornet över Island? STOCKHOLM När amerikanerna stängde Keflavikbasen 2006 uppstod det ett militärt tomrum runt ön. Nato-länderna patrullerar Islands luftrum då och då, men efter amerikanernas reträtt har det ryska flygvapnet allt mer närgånget testat Islands försvar.Island har ingen egen försvarsmakt. Norska […]

Finländsk kolumnist lyfter fram utmaningar för det nordiska försvarssamarbetet – hur kan de mötas?

24 april 2009                            svenska/Finland               Hufvudstadsbladet Yrsa Grune på Hufvudstadsbladet lyfter fram en del av de praktiska utmaningar som ett nordiskt försvarssamarbete ställs inför. Listan är värd att begrundas och kan eventuellt ytterligare utökas. Yggdrasil efterlyser en analyserande […]

Skillnaderna mellan Finlands och Sveriges geopolitiska läge lyfts upp i debattartikel

13 februari 2009                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Björn Månsson på  Hufvudstadsbladet lyfter upp skillnaderna mellan Finland och Sverige när det gäller att spara i försvarsanlagen. Sverige kan lägga ner hela förband medan Finland ser sig tvunget att p.g.a. […]

En recension av stoltenbergrapporten av Finska Notisbyrån

nionde februari 2009               svenska/Finland                      Hufvudstadsbladet Nedan hittas en kort recension av Stoltenbergraporten i Huvfudstadsbladet. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här. Nordisk insatsstyrka föreslås Stoltenberg har arbetat på uppdrag av de nordiska utrikesministrarna. På måndagen överlämnade han rapporten ”Nordiskt samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik” till ministrarna. Förslaget om en gemensam insatsstyrka är ett av tretton […]

Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies lyfter fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato-regi

sjunde maj 2008                     svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies som är känd för att komma med kontroversiella påstånden lyfte fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato regi. Häkämies lyfter bland annat fram tanken att Sverige och Finland kunde som natomedlemmar tillsammans med de övriga nordiska länderna påverka beslutsfattandet i Nato i en mera Norden-vänlig riktning.  Björn Sundell på Hufvudstadsbladet kommenterar i en […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook