De nordiska beredskapstrupperna vill ha utökat samarbete

norska/Norge                           NRK Företrädare för de beredskapstrupperna i de nordiska länderna vill stärka samarbetet mellan de nationella truppenheterna. Man får hoppas att planerna på utökat samarbete mellan de nordiska beredskaps- eller insatstrupperna blir verklighet eftersom detta skulle gagna säkerheten för alla nordbor. Dessutom […]

Tre finländska debattinlägg för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum

Finlands f.d. försvarsminister Stefan Wallin argumenterar för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum i debattartikeln ’Ett renodlat nordiskt samarbetskoncept’ . Wallin menar att ett finländskt nej skulle undergräva det nordiska försvarssamarbetet som många talat sig varma för: Ett nej skulle urholka många av de festtal som redan hållits om fördjupat nordiskt samarbete inom försvarsområdet. Wallin får eldunderstöd både […]

Isländsk gläjde över positiva övervakningsbesked från Sverige och Finland

Det nordiska försvarssamarbetet kan ta sig konkreta uttryck i början av 2014 då det är meningen att den av Norge ledda övervakningsrotationen av det Isländska luftrummet skall inleddes med svensk och finländsk medverkan. Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ser fram emot det utökade nordiska samarbetet:  Island värdesätter det nordiska samarbetet gällande utrikes- och säkerhetsfrågor ytterst högt. Det […]

Nyvalda presidenten för Nordiska rådet gör en stark markering till förmån för gemensam säkerhetspolitik

första november 2012                norska/Norge                    Aftenposten Aftenposten rapporterar om hur den nyvalda presidenten för Nordiska rådet, Marit Nybakk (Ap, Norge) vill att de nordiska länderna skall prioritera säkerhetssamarbete. Nybakk tillträder som det Nordiska rådets president den första januari 2013 och då […]

Svensk ledarskribent kritiserar svenska politiker för slöhet inför nordiskt försvarssamarbete

12 juni 2012                                svenska/Sverige                         Dagens Nyheter I en ledare för Dagens Nyheter pekar Annika Ström-Melin på ett glapp mellan retoriken och den verkliga politiska viljan i Sverige.  Ström-Melin […]

Den nordiska övervakningen av Islands luftrum ur svensk synvinkel

11 juni 2012                              svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens nyheter rapporterar om hur Island begärt hjälp med att övervaka sitt luftrum av de övriga nordiska länderna. Saken diskuterades av de nordiska regeringscheferna på ett av de återkommande nordiska statsministermötena. Island saknar eget försvar och sedan USA år 2006 flyttade bort sin militärbas från Island har Norge och Danmark delat på […]

Svensk ledarskribent tolkar rysk generals ogillande av eventuellt finländskt natomedlemskap som rysk tveksamhet till nordiskt försvarssamarbete

9 juni 2012                                svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Ledarskribenten Annika Ström-Melin vid Dagens Nyheter uppmärksammar förra finländska utrikesminister Per Stenbäcks tolkning av ett uttalande som den ryska generalstabschefen Nikolaj Makarov gjort som inbjuden gäst och föredragshållare vid Helsingfors universitet. Makarov hade uttryckt sitt ogillande gentemot ett eventuellt finländskt natomedlemskap genom att påstå att detta skulle utgöra en militär fara för Ryssland.  Föredetta utrikesminister Stenbäck […]

Fördelarna med nordiskt försvarssamarbete ur finländsk synvinkel

11 maj 2012                                 svenska/Finland              Hufvudstadsbladet En insändare på Hufvudstadsbladet lyfter förtjänstfullt fram en del av de fördelar som Finland kunde tänkas ha med ett nordiskt försvarssamarbete. Yggdrasil efterlyser allmän samnordisk diskussion om nordiskt […]

President Niinistö efterlyser mera nordensamarbete inom bl.a. ekonomi och försvarspolitik- vem skall genomföra detta?

12 april 2012                            svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter raporterar om hur Saul Niinistö månaden efter sin installation som Finlands nya president efterlyser mera nordiskt samarbete. President Niinistö vision är bl.a. att varumärket Norden skall förknippas med hög kvalitet. President Niinistö vill även ha mera nordiskt försvarssamarbete. Men exakt hur samarbetet skall förstärkas vill han överlåta till enligt honom klokare personer. […]

Sveriges överbefälhavare vill ha mera nordiskt försvarssamarbete

15 januari 2012                      svenska/Sverige                  Dagens Nyheter Dagens Nyheter rapporterar om hur svenska ÖB Sverker Göranson vill se mera nordiskt försvarssamarbete  speciellt inom bevakningen av luft- och havsgränser.  ÖB Göransson efterlyser mera diskussion om detta för att hitta den rätta vägen. Var finns det utrymme för samarbete? ÖB vill ha ökat nordiskt samarbete När EU-länder skär ner sina försvarsbudgetar blir […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook