Krimkrisen öppnar för ett gemensamt finskt-svenskt inträde i Nato

Krimkrisen har öppnat en debatt om Nato i Finland på högsta politiska nivå. Flera representanter för de finländska riksdagspartierna är eniga om att ifall Sverige beslutar sig för att gå med i Nato kommer Finland sannolikt att följa efter. Det finns även tecken i social media på att den traditionellt sett Natoskeptiska finländska folkopinionen kan ändra sin åsikt gällande ett […]

Är NATO en möjlighet eller bromskloss för det nordiska samarbetet?

  Finlands president Sauli Niinistö påpekade under Folk och försvars rikskonferens i Sverige att de olika nordiska säkerhetspolitiska lösningarna har sina begränsningar. I en artikel i Svenska dagbladet(SvD) belyser man nu ännu mer de olika problemen i ljuset av den samnordiska operationen på Island, där de olika nordiska länderna samsas om luftövervakningen. Finlands president Sauli Niinistö […]

Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

Norges försvar riskerar gå under p.g.a. skyhöga kostnader – ledarskap saknas för nordiskt samarbete i försvarsfrågor

Den kommande norska försvarsminister efter stortingsvalet måste ha en strategi för att tackla skyhöga försvarskostnader enligt försvarsanalytiker i Aftenposten. Nordiskt samarbete förespråkas som vägen framåt för en rimlig försvarsbudget. Försvarsanalytikern John Berg redogör på opinionsplats i Aftenposten för hur norska försvaret snart står inför konkurslika förhållanden ifall man inte snabbt tar fram en handlingskraftig plan […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Vart leder svensk utrikes- och säkerhetspolitik?

Det senaste halvåret har försvarsdebatten gått het efter att man från den högsta militära ledningen i Sverige konstaterade att Sveriges försvar enbart skulle kunna stå ut en vecka, om ett riktat anfall skulle ske mot landet från en stormakt. Konstaterandet skapade oro, inte bara bland den svenska befolkningen, men också internationellt. Läs: ÖB står fast […]

Sveriges överbefälhavare: Förutsättningar finns, de politiska besluten behövs.

Sveriges överbefälhavare Sverker Göransson har i dagarna besökt den svenska politikerveckan i Almedalen. I en intervju med Sveriges television(SVT) talar han om den svenska försvarsmaktens internationella och främst nordiska samarbete. Göransson berättar att man ämnar bygga upp samnordiska förband inom armén, flottan och flygvapnet. Han säger att han i samtal med sina norska och finska […]

Bloggen Cornucopia?: 75% av nordiskt stridsflyg övar samtidigt som ryska Zapad 2013

Enligt den svenske författaren och bloggaren Lars Wilderäng kommer svenskt, norskt och finskt flygvapen att hålla en stor stridsflygsövning i september som inte saknar dramatiska eller säkerhetspolitiska  aspekter. Från bloggen Cornucopia?: Sverige, Norge och Finland håller även en av de största europeiska stridsflygövningarna på många år samma vecka, med 150 stridsflygplan i luften. Under en vecka […]

Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till […]

Nordisk samarbetsdebatt på högsta nivå

Flera nordiska ministrar diskuterade det nordiska samarbetet inom en rad områden  på Nordiska rådets session den 11 april 2013 och SVT var på plats med sina kameror. Över tre timmar debatt på högsta politiska nivå kan alltså avnjutas av alla nordister!     Hur samarbeta i Norden? Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på […]

fortsätt sök »
  • Facebook