Nordisk samarbejde spændt for nyliberalismens vogn?

Anders Kock, der er styrelsesmedlem i den danske afdeling af Foreningen Frit Norden, har i det seneste nummer af foreningernes fællesnordiske blad, ”Frit Norden” nr. 1. marts 2014, anmeldt Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden” og finder mildest talt ikke, at det er nordiske værdier der fremmes. Vi er spændte på, hvilken debat anmeldelsen vil kunne vække. Vi bringer efter […]

Hållbar nordisk välfärd, en ny programsatsning från Nordiska ministerrådet lanseras 28-29 augusti, men medborgarnas röst saknas

På onsdagen den 28 augusti inleds  Nordiska ministerrådets nya program Hållbar nordisk välfärd med en konferens i Köpenham. Syftet med programmet är följande: att stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte och lärande mellan länderna. Programmet som pågår 2013-2015 innehåller forskning och projekt om hur unga människor kan komma ut i arbetslivet, hur omsorgsyrken kan utvecklas för att attrahera […]

Het debatt i USA: endast Norden kan ha nordisk välfärd?

New York Times lyfter fram en intressant debatt mellan amerikanska ekonomer om det överhuvudtaget är möjligt eller globalt önskvärt att USA blev mer som Norden. Daron Acemoglu, an eminent economist at M.I.T., has ignited a firestorm by arguing that contemporary forces of globalization bar the United States from adopting the liberal social welfare policies of […]

Norge och Sverige världens två mest feminina länder?

Vad som är manligt och kvinnligt, eller maskulint och feminint, och hur förändringar eventuellt har skett gällande dessa två kategorier har diskuterats flitigt i de nordiska länder alltsedan 1960-talets könsrollsdebatter. Norska Aftenposten bjuder på ett intressant inlägg i maskulinitetsdebatten som tar sin utgångspunkt i holländsk socialpsykologisk forskning av Hofstede som menar att Sverige och Norge […]

Nordiska socialdemokrater kritiserar högern för att riva sönder den nordiska välfärdsmodellen

14 augusti 2012                       svenska/Sverige                            Dagens Nyheter I debatt artikel på Dagens Nyheter har ordförandena för samtliga socialdemokratiska  ungdomsförbund i de nordiska länderna sammanstrålat för att kritisera högern för att ha kidnappat välfärdstatens retorik och goda rykte i sin egen retorik för att sedan i praktiken införa en sådan politik som, i deras tycke, river isär det som gjort välfärdstaten framgångsrik. Det två fundament som pekas […]

DN debbatör lyfter fram nordisk blandekonomi som svaret på den globala ekonomiska krisen

24 januari 2012                      svenska/Sverige                              Dagens Nyheter Debattören Bror Perjus på Dagens Nyheter förespråkar en blandekonomi av nordisk modell som ett svar på den globala krisen.  Perjus skulle helst se en skattekvot på 50 procent av BNP.  Därmed menar han att man skulle ha hälften marknad och hälften demokrati och att i praktiken skulle en sådan skattekvot möjliggöra en avveckling […]

  • Facebook