Språkförsvaret och den nordiska språkgemenskapen

Språkförsvaret, som är ett partipolitiskt obundet nätverk, står på tre ben. Vi försvarar svenskan, särskilt gentemot engelskans expansion, förordar mångspråkighet och mellannordisk språkförståelse. I det här sammanhanget kommer jag enbart ta upp den mellannordiska språkförståelsen. Gästkolumnisten Per-Åke Lindblom är ordförande för Språkförsvaret i Sverige. En partipolitiskt obunden ideell organisation som har som mål att stöda och försvara det svenska […]

  • Facebook