En förstärkning av minoritetsspråken ger mervärde åt hela Norden

Försvarare av skolsvenskan som obligatoriskt ämne i finskspråkiga skolor i Finland pekar gärna på nyttan av att kunna kommunicera med andra nordbor som ett viktigt argument för att man skall läsa svenska i Finland. Att stärka minoritetsspråken i Norden som t.ex. svenskan i Finland och finskan i Sverige ger flera positiva effekter för Norden som helhet.  Finland, Norge […]

Dansk Sprognævn: Norsk og svensk skal komme før engelsk

På politiken.dk kan man läsa att Dansk sprognævn föreslår att norska och svenska ska vara de språk som barn kommer i kontakt med allra först under sin skoltid. ”Den store lighed mellem dansk, svensk og norsk betyder, at børnene hurtigere kan få en succesoplevelse med fremmedsprog, som vil motivere dem til at tilegne sig flere […]

  • Facebook