Nordiska rådet öppnar kontor i Bryssel – vågar de nordiska politikerna visa musklerna?

Att Nordiska rådet öppnar ett kontor i Bryssel är en signal om att allt fler nordiska politiker inser att det är dags att på allvar politisera det nordiska samarbetet. Den EU-skeptiska nordiskt intresserade allmänheten väntar på konkreta resultat, men den kommer inte att vänta för evigt.  Yggdrasil genomförde inför EU-parlamentsvalet 2014 en undersökning som visade […]

Debatten om Nordiska rådet – dyr kaffeklubb eller politisk motor för nordiskt samarbete?

Nordiska rådet och ministerrådet kritiseras hårt av danska f.d. ministern för nordiskt samarbete Karen Ellemann (V). En dyr kaffeklubb som bör nedläggas enligt Elleman. Nuvarande danska ministern för nordiskt samarbete Manu Sareen (R)  kallar kritiken ett hån mot samtliga parlamentariker i hela Norden.  Som ytterligare svar på kritiken lyfter finländska parlamentariker i Nordiska rådet fram […]

Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

Nordisk kultur på väg att stärkas?

Den nordiska kultursfären ser ut att stärkas inom den närmaste framtiden. Det syns i både att nordiska rådets kultur-priser kommer att få en egen gala som kommer att direktsändas i hela Norden och att det danska rundradiobolaget Dansk radio(DR) köpt in sändningsrättigheter för Nordens största talkshow Skavlan. Nordiska rådet har varje år delat ut priser i olika kategorier. […]

Grön tillväxt på Nordiska rådets agenda under BSPC

Mellan 25-27 augusti kommer östersjökonferencen BSPC(Baltic Sea Parliamentary Conference) att annordnas i det estniska Pärnu och enligt norden.org kommer miljöfrågor att ligga högt upp på agendan. Därför har Nordiska rådet tillsatt en arbetsgrupp som haft till uppgift att utreda olika lösningar för tillväxt i samband med hållbar utveckling.  Läs: Nordiska rådet vill se höga gröna ambitioner […]

Britt Bohlin blir ny direktör för Nordiska rådet

Den jämtländska landshövdingen Britt Bohlin frångår vid årskiftet 2013/2014 sitt uppdrag i Jämtland för att ta rollen som rådsdirektör för Nordiska rådet och efterträder där med Jan-Erik Enestam. Bohlin har en lång bana av politiska uppdrag bakom sig med 20 år i Sveriges riksdag och där efter sedan 2008 som landshövding för Jämtlands län. För […]

Nordisk samarbetsdebatt på högsta nivå

Flera nordiska ministrar diskuterade det nordiska samarbetet inom en rad områden  på Nordiska rådets session den 11 april 2013 och SVT var på plats med sina kameror. Över tre timmar debatt på högsta politiska nivå kan alltså avnjutas av alla nordister!     Hur samarbeta i Norden? Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på […]

Isländsk gläjde över positiva övervakningsbesked från Sverige och Finland

Det nordiska försvarssamarbetet kan ta sig konkreta uttryck i början av 2014 då det är meningen att den av Norge ledda övervakningsrotationen av det Isländska luftrummet skall inleddes med svensk och finländsk medverkan. Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ser fram emot det utökade nordiska samarbetet:  Island värdesätter det nordiska samarbetet gällande utrikes- och säkerhetsfrågor ytterst högt. Det […]

Finländsk ledarskribent vill att Norden skall tala med en röst i frågor om Arktis

24 mars 2012                              svenska/Finland            Hufvudstadsbladet Ledarskribent Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet rapporterar om hur samarbetet om Arktis prioriterades högt på det Nordiska rådets session i Reykjavik. Grüne menar att det bör finnas en gemensam nordisk strategi för Arktis och att […]

50års jubileum för Helsingforsavtalet som reglerar det officiella mellanstatliga nordiska samarbetet – uppfyller Norden avtalets anda?

23 mars 2012                             svenska/Finland               Hufvudstadsbladet Den finländska grenen av föreningen Norden, Pohjola-Nordens generalsekreterare Henrik Wilén lyfter fram femtioårsdagen för ingåendet av Helsingforsavtalet.  Innehållet i Helsingforsavtalet kan i viss mån jämföras med EU:s grundfördrag och […]

fortsätt sök »
  • Facebook