Nordbor behöver mera gränsöverskridande nyheter

I takt med att ett växande antal nordbor rör sig inom Norden ökar behovet av gränsöverskridande nyheter. Allt flera nordbor vill veta mer om jobb, kultur och politik i de övriga nordiska länderna. Interregprojektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” menar att endast journalister med nordiska nätverk och goda kunskaper om de olika nordiska samhällena kan avgöra […]

  • Facebook