Webbnordismen öppnar för nya former av nordiskt samarbete

Både gamla och nya nordiska diskussionsforum och samarbetsorganisationer har fått ett uppsving via internet och de sociala medierna. Webbnordisterna tar nu följande steg genom att facebookgruppen den Nordiska Unionens Vänner bildar en ny ensaksrörelse med en nordisk förbundsstat som mål. Webbnordisterna förenas av det gemensamma intresset av att arbeta för nordiskt samarbete direkt med likasinnade från […]

Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

Mere end to timer om Norden på Sveriges P4!

Sveriges radios P4 har i programmet „Karlavagnen“ beskæftiget sig med Norden i over to timer! Som oplæg til programmet har man under overskriften „Slut på nordisk grannsämja“ hævdet, at Sveriges nordiske nabolande ved mere om Sverige end omvendt og at de gængse roller måske er byttet om nu, hvor Norge har olie og, hævdes det, […]

Alternative nordiske møder løber af stabelen

Alternative nordiske foreninger. I de nærmeste uger afholder to forskellige alternative nordiske foreninger deres møder og her møder man to forskellige tilgange til Norden, som dog også har utallige lighedspunkter. Foreningerne Frit Norden afholder ”Nordisk Folkerigsdag” og Foreningen Nordisk Vision ”genopstartsmøde”. Foreningerne adskiller sig ved enten aktivt at tale for en pro-skandinavisk linje i en […]

  • Facebook