En nordisk universitetsregion gynnar alla

Norden har sju av världens 100 främsta universitet. Det finns uppenbara fördelar med att profilera sig som världsledande universitetsregion, men det gäller att bygga upp det nordiska universitetsvarumärket från studenterna uppåt för att det skall få en stabil grund att stå på. Enligt den internationella Shanghairankingen har Norden sju universitet bland världens 100 främsta. Om […]

  • Facebook