En Nordisk skola i Helsingfors

Finländska EU-valskandidaten Björn Månsson lyfter fram tanken om att grunda en nordisk skola i Helsingfors. Skolan skulle profilera sig som en allnordisk skola, med inriktning på de nordiska språken, nordisk historia, nordisk kultur och nordiskt samhällsliv.                                       […]

Kompetensutveckling och värderingsförändringar kommer att stå i förgrunden i den framtida nordiska skolan

I en kolumn för Yggdrasil menar skolentreprenören och föreläsaren Hans Renman att det typiskt nordiska för skolan är att ta avstamp i individen och göra ett ambitiöst försök att bygga formativt och problembaserat lärande kring eleven i kombination med de skandinaviska paradgrenarna flexibilitet, frihet och fokus på framtidskompetenser. Redaktionen har tidigare uppmärksammat den danska satsningen […]

  • Facebook