Miss av Helsingin Sanomat – finländare trodde att samtliga nordiska länder var helt eniga i sitt förhållningssätt till eventuella militära insatser i Syrien

Helsingin Sanomat skrev i en nätartikel (4.9.2013 23:11) att de nordiska ländernas gemensamma ståndpunkt är att de godkänner militära insatser i Syrien endast ifall FN:s säkerhetsråd kommer med sitt godkännande. Övriga nordiska dagstidningar och större medier rapporterade både före och efter HS:s   publicering om motsatt uppfattning bl.a. i Danmark. I en artikel i Helsingin […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Nordisk samarbetsdebatt på högsta nivå

Flera nordiska ministrar diskuterade det nordiska samarbetet inom en rad områden  på Nordiska rådets session den 11 april 2013 och SVT var på plats med sina kameror. Över tre timmar debatt på högsta politiska nivå kan alltså avnjutas av alla nordister!     Hur samarbeta i Norden? Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på […]

  • Facebook