En gemensam nordisk migrationspolitik kan inte vänta

Tillfälliga ID-kontroller i Öresundsregionen blir permanenta och nya gränshinder riskerar att uppstå om Norden inte lyckas komma överens om flyktingpolitiken. Nya gränshinder i sin tur leder till ekonomiska och sociala problem. Pendlare och företag har sedan länge vant sig vid snabba förbindelser mellan Danmark och Sverige som en naturlig del av vardagen. Om de svenska […]

Nordiske værdier og en fælles nordisk integrationspolitik i et forenet Norden?

Er det muligt at spore sig ind på, hvilke kilder nordisk frihedssyn og nordisk lighedssyn kan have, og hvordan de spiller ind i forhold til debat og diskussion om nordisk integration såvelsom idéerne fremført her på siden om, at Norden burde samordne sin migrationspolitik? Ja, måske ligefrem fremme en nordisk intergrationspolitik på føderalt niveau? Vi har […]

En nordisk förbundsstatsidentitet är nyckeln till en framgångsrik migrations- och integrationspolitik

För att överleva och blomstra måste den nordiska välfärdsmodellen kompletteras med en nordisk integrations- och migrationsmodell. Genom att anlägga ett nordiskt helhetsperspektiv på migration och integration hittar man flera omedelbara migrations- och integrationspolitiska fördelar och möjligheter vilka kan förverkligas inom ramen för en nordisk förbundsstat. Yggdrasil argumenterar i pamfletten Det nordiska skapar nya möjligheter för […]

  • Facebook