Bertel Haarder: Udlandets interesse styrker nordisk identitet

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 med samtliga artiklar hittas här. Kulturministeren er optaget af, hvad der sker med os i Norden, når […]

YLE: Finland intresserar inte nordiska studenter

Svenska YLE har i dagarna publicerat en mindre god nyhet. Finländska studenter åker gärna på utbyte till Norden, men de nordiska studenterna är inte så förtjusta i att komma på utbyte till Finland. Utbytesstudenterna i Finland kommer istället från länder som Tyskland och Frankrike: De utländska utbytesstudenternas antal i Finland ökar år för år. Sammanlagt kom […]

Norge och Sverige världens två mest feminina länder?

Vad som är manligt och kvinnligt, eller maskulint och feminint, och hur förändringar eventuellt har skett gällande dessa två kategorier har diskuterats flitigt i de nordiska länder alltsedan 1960-talets könsrollsdebatter. Norska Aftenposten bjuder på ett intressant inlägg i maskulinitetsdebatten som tar sin utgångspunkt i holländsk socialpsykologisk forskning av Hofstede som menar att Sverige och Norge […]

Har världen tröttnat på överlägsen nordisk attityd?

finska/Finland                           Yle Finland, Sverige och Island har alla tre gått miste om platser i viktiga FN-organ och det verkar som om resten av världen inte uppskattar nordiska ”moralism” och ”besserwisenhet”. Det är förvisso tragiskt att Norden inte längre är lika populärt som […]

Undersökning visar att den nordiska identiteten är stark i Sverige

4 april 2012                              svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter rapporterar om hur en enkätundersökning som utförts på uppdrag av föreningen Norden visade att en stor del av svenskarna har en mycket stark nordisk identitet och stor villighet till samarbete med de övriga nordiska länderna. Nordiska identiteten är stark En fjärdedel av svenskarna är mycket positiva till att jobba i […]

Nordiska nazister samarbetar aktivt över landsgränserna i Norden – vad kan man göra mot detta?

12 mars 2012                           svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter rapporterar om hur norsk polis stoppade 25 nynazister i Trondheim varav 21 var svenskar. Nu skall svensk och norsk polis samarbeta för att reda ut samarbetet inom de nordiska nazistnätverken. De motbjudande människofientliga nazisterna har traditionellt varit ett slags mycket ivriga nordister. När man diskuterar vad det är som utgör den nordiska identiteten och hur det nordiska samarbetet […]

Dansk-svensk språkstrid om användningen av ordet getto

19 November 2011                svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter rapporterar om svensk-dansk tvist om användingen av ordet getto på ett av Nordiska rådets möten. Svenskarna har problem med ordet som de tycker sig inte vara politiskt korrekt medan danskarna ser inga problem med att använda detta ord för att beskriva problemområden.  Det verkar som om detta inte är […]

Finländsk ledarskribent vill återupptäcka den gemensamma nordiska identiteten

nionde juli 2011                          svenska/Finland                         Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladets ledarskribent Yrsa Grüne oroar sig över att det nordiska samarbetet har hamnat i skuggan av EU och att nordbor har fjärmats från varandra mera än tidigare, trots gemensam historia och kultur.  Grüne tar  upp den gemensamma värdegrunden som en plattform […]

  • Facebook