Försvaret av Norden behöver stabilitet, samarbete och trovärdighet

Yrsa Grüne är journalist med utrikes- och säkerhetspolitik som specialområde. Finlands utrikespolitik har för närvarande försvarspolitiken som sin spets. Två vägar kan ses: ett medlemskap i Nato, alternativt ett försvarssamarbete mellan Finland, Sverige och USA. Försvarsgarantier utan koppling till Nato, inom ramen för till exempel Nordefco eller ens EU, är knappast möjligt. I en artikel […]

  • Facebook