Nordiska rådets direktör Jan-Erik Enestam sammanfattar orsakerna bakom det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet och tanken om en svensk-finsk försvarsallians

Enestam pekar på att det kalla kriget är slut, hotbilderna har blivit mera komplicerade och osäkerhetsfaktorerna är flera, ett instabilt Ryssland rustar upp, och USA har tröttnar allt mera på att subventionera Europas territorialförsvar. I ett tal på Letterstedtska föreningens årsmöte 21.5.2013 menade Enestam att mera och djupare samarbete behövs för att möta dessa utmaningar. […]

Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Bloggen Cornucopia?: 75% av nordiskt stridsflyg övar samtidigt som ryska Zapad 2013

Enligt den svenske författaren och bloggaren Lars Wilderäng kommer svenskt, norskt och finskt flygvapen att hålla en stor stridsflygsövning i september som inte saknar dramatiska eller säkerhetspolitiska  aspekter. Från bloggen Cornucopia?: Sverige, Norge och Finland håller även en av de största europeiska stridsflygövningarna på många år samma vecka, med 150 stridsflygplan i luften. Under en vecka […]

Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till […]

Finländsk ledarskribent gör en analys av Finland geopolitiska läge – hur inverkar det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet?

12 mars 2011                           svenska/Finland                      Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladets ledarskribent Yrsa Grüne gör en analys av Finlands geopolitiska läge i ljuset av de fundamentalt olika säkerhetspolitiska vägval som man gjort i väst och öst.  Finlands förhållningsätt till det nordiska försvarssamarbetet präglas av dess geopolitiska läge. Politikernas selektiva hörsel Det finns inga planer på att Finland ändrar på sitt försvarskoncept. Utgångspunkten är fortfarande ett territorialförsvar. Samarbete med […]

Finlands och Sveriges försvar har radikalt olika uppgifter enligt Finländsk ledarskribent – hur påverkar detta nordiskt försvarssamarbete?

21 juli 2010                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Sveriges försvar är en fredsbevarande styrka bestående av professionella soldater ämnade för internationella uppgifter. Finlands försvar utgörs av värnpliktiga som har ett territorialförsvar av det egna landets gränser som sin främsta uppgift.  Hur kan dessa två olika typer av försvar sammarbeta bäst inom ramen för ett nordiskt försvarssamarbete? Läs mera om skillnaderna i denna artikel på Hufvudstadsbladet. Uppgiften är att […]

Finländsk kolumnist tolkar stoltenbergraporten som ett steg mot en nordisk försvarsallians

10 februari 2010                     svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet tolkar den s.k.   Stoltenbergraporten av den föredetta norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg som ett klart steg mot en nordisk försvarsallians. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här.  Om det skall tas beslut som på sikt kommer att leda till en nordisk försvarsallians borde dessa beslut föregås av bred och omfattande allmän […]

Arktis kommer närmare Norden i takt med att isen smälter – vilka är de säkerhetspolitiska utmaningarna?

nionde oktober 2009             svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne vid Hufvudstadsbladet lyfter fram en hel lista med säerhetspolitiska utmaningar i Östersjön och arktis som berör samtliga nordiska länder. Det gäller att hitta gemensamma lösningar på dessa utmaningar.  Alternativen att välja mellan minskar i takt med att man förhalar diskussionen kring gemensamma lösningar. Arktis är närmare än vi tror Det […]

En recension av stoltenbergrapporten av Finska Notisbyrån

nionde februari 2009               svenska/Finland                      Hufvudstadsbladet Nedan hittas en kort recension av Stoltenbergraporten i Huvfudstadsbladet. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här. Nordisk insatsstyrka föreslås Stoltenberg har arbetat på uppdrag av de nordiska utrikesministrarna. På måndagen överlämnade han rapporten ”Nordiskt samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik” till ministrarna. Förslaget om en gemensam insatsstyrka är ett av tretton […]

fortsätt sök »
  • Facebook