Rapport: Dybere nordisk integration fordrer demokratisk forankring i den offentlige debat

Forsvarssamarbejde, miljøspørgsmål og energipolitik, er blandt flere eksempler på, hvordan de næsten grænseløse nordiske lande integreres stadig dybere og på, hvordan det nordiske samarbejde bliver vigtigere. En stærkere nordisk offentlighed og nye platforme for offentlig debat nordboer imellem er nødvendigt for at garantere det nordiske samarbejdes og den øgede nordiske integrations fortsatte demokratiske forankring (alhaalla […]

  • Facebook