Nyt nordisk topmøde: Nordic Economic Forum

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 – 2017  med samtliga artiklar hittas här. Vi trænger til ny styrke i det nordiske samarbejde, mener Mogens […]

  • Facebook