Norges försvar riskerar gå under p.g.a. skyhöga kostnader – ledarskap saknas för nordiskt samarbete i försvarsfrågor

Den kommande norska försvarsminister efter stortingsvalet måste ha en strategi för att tackla skyhöga försvarskostnader enligt försvarsanalytiker i Aftenposten. Nordiskt samarbete förespråkas som vägen framåt för en rimlig försvarsbudget. Försvarsanalytikern John Berg redogör på opinionsplats i Aftenposten för hur norska försvaret snart står inför konkurslika förhållanden ifall man inte snabbt tar fram en handlingskraftig plan […]

  • Facebook