Intervju med Gunnar Wetterberg: ”Intresset för att göra gemensamma nordiska saker har ökat påtagligt”

Yggdrasilredaktionen har intervjuat (16.8.2013) historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg för att fråga honom om hur han ser på nutida och framtida trender inom nordiskt samarbete sedan publiceringen av hans bok Förbundsstaten Norden 1.11.2010. Uttalanden av ledande politiker och undersökningar de senaste månaderna tyder på att intresset för nordiska frågor håller på att öka. Se nedan […]

  • Facebook