En Nordisk skola i Helsingfors

Finländska EU-valskandidaten Björn Månsson lyfter fram tanken om att grunda en nordisk skola i Helsingfors. Skolan skulle profilera sig som en allnordisk skola, med inriktning på de nordiska språken, nordisk historia, nordisk kultur och nordiskt samhällsliv.                                       […]

  • Facebook