Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden”, men vad hände sedan?

År 2009 publicerades Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden” som Nordiska ministerrådets årsbok. Sedan dess har frågan om en nordisk förbundsstat och det nordiska samarbetet överlag debatterats flitigt både i den nordiska pressen och på webben samtidigt som det nordiska samarbetet stärkts. Många skribenter har närmat sig idén om en nordisk förbundsstat med försiktighet, men med […]

Intervju med Gunnar Wetterberg: ”Intresset för att göra gemensamma nordiska saker har ökat påtagligt”

Yggdrasilredaktionen har intervjuat (16.8.2013) historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg för att fråga honom om hur han ser på nutida och framtida trender inom nordiskt samarbete sedan publiceringen av hans bok Förbundsstaten Norden 1.11.2010. Uttalanden av ledande politiker och undersökningar de senaste månaderna tyder på att intresset för nordiska frågor håller på att öka. Se nedan […]

  • Facebook