Åpen debatt

Nettavisens chefredaktör Gunnar Stavrum kommenterar och analyserar Yggdrasils och Magmas senaste undersökning som lyfter fram förslag för hur man kunde skapa en virtuell nordisk offentlighet.  Nettavisen är Norges största online dagstidning och utges enbart digitalt. Nettavisen.no är en av de mest besökta sajterna i Norge.  Nettet har en flom av debattinnlegg, men de går rett i en roteskuff hvor man […]

  • Facebook