Fortsatt diskussion om förutsättningarna för nordisk förbundsstat inför internationell publik

I ett blogginlägg för Project Syndicate riktat till internationella läsare analyserar tvärvetenskapliga akademikern Nils Göran Areskoug förutsättningarna för bildandet av förbundsstaten Norden. Areskoug hänvisar till Gunnar Wetterbergs idéer i hans bok med samma namn. (Förbundsstaten Norden 2010). Areskougs redogör för sin internationella publik för likheterna och olikheterna mellan de nordiska länderna. Hans analys leder in på en diskussion om huruvida […]

  • Facebook