Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till […]

Nordisk samarbetsdebatt på högsta nivå

Flera nordiska ministrar diskuterade det nordiska samarbetet inom en rad områden  på Nordiska rådets session den 11 april 2013 och SVT var på plats med sina kameror. Över tre timmar debatt på högsta politiska nivå kan alltså avnjutas av alla nordister!     Hur samarbeta i Norden? Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på […]

De nordiska beredskapstrupperna vill ha utökat samarbete

norska/Norge                           NRK Företrädare för de beredskapstrupperna i de nordiska länderna vill stärka samarbetet mellan de nationella truppenheterna. Man får hoppas att planerna på utökat samarbete mellan de nordiska beredskaps- eller insatstrupperna blir verklighet eftersom detta skulle gagna säkerheten för alla nordbor. Dessutom […]

Tre finländska debattinlägg för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum

Finlands f.d. försvarsminister Stefan Wallin argumenterar för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum i debattartikeln ’Ett renodlat nordiskt samarbetskoncept’ . Wallin menar att ett finländskt nej skulle undergräva det nordiska försvarssamarbetet som många talat sig varma för: Ett nej skulle urholka många av de festtal som redan hållits om fördjupat nordiskt samarbete inom försvarsområdet. Wallin får eldunderstöd både […]

Isländsk gläjde över positiva övervakningsbesked från Sverige och Finland

Det nordiska försvarssamarbetet kan ta sig konkreta uttryck i början av 2014 då det är meningen att den av Norge ledda övervakningsrotationen av det Isländska luftrummet skall inleddes med svensk och finländsk medverkan. Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ser fram emot det utökade nordiska samarbetet:  Island värdesätter det nordiska samarbetet gällande utrikes- och säkerhetsfrågor ytterst högt. Det […]

Svensk ledarskribent kritiserar svenska politiker för slöhet inför nordiskt försvarssamarbete

12 juni 2012                                svenska/Sverige                         Dagens Nyheter I en ledare för Dagens Nyheter pekar Annika Ström-Melin på ett glapp mellan retoriken och den verkliga politiska viljan i Sverige.  Ström-Melin […]

Den nordiska övervakningen av Islands luftrum ur svensk synvinkel

11 juni 2012                              svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens nyheter rapporterar om hur Island begärt hjälp med att övervaka sitt luftrum av de övriga nordiska länderna. Saken diskuterades av de nordiska regeringscheferna på ett av de återkommande nordiska statsministermötena. Island saknar eget försvar och sedan USA år 2006 flyttade bort sin militärbas från Island har Norge och Danmark delat på […]

Svensk ledarskribent tolkar rysk generals ogillande av eventuellt finländskt natomedlemskap som rysk tveksamhet till nordiskt försvarssamarbete

9 juni 2012                                svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Ledarskribenten Annika Ström-Melin vid Dagens Nyheter uppmärksammar förra finländska utrikesminister Per Stenbäcks tolkning av ett uttalande som den ryska generalstabschefen Nikolaj Makarov gjort som inbjuden gäst och föredragshållare vid Helsingfors universitet. Makarov hade uttryckt sitt ogillande gentemot ett eventuellt finländskt natomedlemskap genom att påstå att detta skulle utgöra en militär fara för Ryssland.  Föredetta utrikesminister Stenbäck […]

fortsätt sök »
  • Facebook