Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Bloggen Cornucopia?: 75% av nordiskt stridsflyg övar samtidigt som ryska Zapad 2013

Enligt den svenske författaren och bloggaren Lars Wilderäng kommer svenskt, norskt och finskt flygvapen att hålla en stor stridsflygsövning i september som inte saknar dramatiska eller säkerhetspolitiska  aspekter. Från bloggen Cornucopia?: Sverige, Norge och Finland håller även en av de största europeiska stridsflygövningarna på många år samma vecka, med 150 stridsflygplan i luften. Under en vecka […]

Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till […]

De nordiska beredskapstrupperna vill ha utökat samarbete

norska/Norge                           NRK Företrädare för de beredskapstrupperna i de nordiska länderna vill stärka samarbetet mellan de nationella truppenheterna. Man får hoppas att planerna på utökat samarbete mellan de nordiska beredskaps- eller insatstrupperna blir verklighet eftersom detta skulle gagna säkerheten för alla nordbor. Dessutom […]

Tre finländska debattinlägg för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum

Finlands f.d. försvarsminister Stefan Wallin argumenterar för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum i debattartikeln ’Ett renodlat nordiskt samarbetskoncept’ . Wallin menar att ett finländskt nej skulle undergräva det nordiska försvarssamarbetet som många talat sig varma för: Ett nej skulle urholka många av de festtal som redan hållits om fördjupat nordiskt samarbete inom försvarsområdet. Wallin får eldunderstöd både […]

Den nordiska övervakningen av Islands luftrum ur svensk synvinkel

11 juni 2012                              svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens nyheter rapporterar om hur Island begärt hjälp med att övervaka sitt luftrum av de övriga nordiska länderna. Saken diskuterades av de nordiska regeringscheferna på ett av de återkommande nordiska statsministermötena. Island saknar eget försvar och sedan USA år 2006 flyttade bort sin militärbas från Island har Norge och Danmark delat på […]

Ministerådsbeslut om fördjupat nordiskt försvarssamarbete

6 November 2009                 Sverige/Svenska                             Public service Sveriges radio rapporterar om hur gemensamma inköp och utveckling av försvarsmaterial, gemensamma övningar och gemensam utbildning, kunde enligt de nordiska försvarsministrarna göra försvar både effektivare och billigare.  Artikeln lyfter fram möjligheter och hinder samt bifogat finns en intervju med Sveriges försvarsminister. Förslagen rörande nordiskt försvarssamarbete pendlar mellan begränsade gemensamma internationella fredsbevarande insatser och en försvarsunion.  Säkert är i varje fall att högteknologisk försvarsmaterial blir dyrare varje […]

Skillnaderna mellan Finlands och Sveriges geopolitiska läge lyfts upp i debattartikel

13 februari 2009                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Björn Månsson på  Hufvudstadsbladet lyfter upp skillnaderna mellan Finland och Sverige när det gäller att spara i försvarsanlagen. Sverige kan lägga ner hela förband medan Finland ser sig tvunget att p.g.a. […]

Det svenska försvaret utreder möjligheterna till nordiskt samarbete

16 mars 2008                          svenska/Sverige                         Public service Ekot på Sveriges radio rapporterar om att det svenska försvaret ser stora möjligheter i ett nordiskt samarbete. Främst handlar det om gemensamma övningar, gemensam utbildning och köp av likadan utrustning. Artikeln handlar om hur den svenska försvarsmakten skall på begäran av den svenska regeringen göra […]

  • Facebook