En nordisk förbundsstat kan bryta alternativlösheten

Om en majoritet av nordborna motvilligt låter sig ledas in i ett Europas förenta stater som de egentligen inte vill ha av en ideologiskt övertygad minoritet ”Europa”-fundamentalister kommer vi snart att nå demokratins slut. Nyliberalism i EUs regi borgar för att den förment perfekta marknaden utgör både ram och ledstjärna för nästan all politik. Underkännandet […]

Kan Norden ta sig samman?

Håkan Larsson är journalist och utredare, bosatt i Krokom, Jämtland, centerpartistisk politiker; tidigare riksdagsledamot för Jämtlands län, nu kommunfullmäktigeledamot i Krokoms kommun. Larsson skriver som gästkolumnist på Yggdrasil.fi om Brexit och nordiskt samarbete.  Inför folkomröstningen om EU för snart 22 år sedan var vi många som såg ett nära samverkande Norden som alternativ till EU-inträde. […]

Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden”, men vad hände sedan?

År 2009 publicerades Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden” som Nordiska ministerrådets årsbok. Sedan dess har frågan om en nordisk förbundsstat och det nordiska samarbetet överlag debatterats flitigt både i den nordiska pressen och på webben samtidigt som det nordiska samarbetet stärkts. Många skribenter har närmat sig idén om en nordisk förbundsstat med försiktighet, men med […]

Nordiske føderalister mødes i Malmö

Der har gennem årene været afholdt mange møder med henblik på det nordiske samarbejdes fremme, faktisk er det en ældre tradition med et par hundrede år på bagen. Nu lægges der an til et stort møde med et bredt panel af deltagere i et netværk for ”nordiske føderalister i Øresundsregionen”. Yggdrasil har i den anledning stillet […]

Stödet för idén om en nordisk förbundsstat växer

De senaste tio åren har det genomförts flera opinionsundersökningar i Norden som visar att stödet för ett utvecklat och tätare nordiskt samarbete är starkt och växande. Den senaste undersökningen visar att nästan 50% av danskarna stöder tanken om ett nordiskt statsförbund. Deltagarna i den danska undersökningen tillfrågades om de skulle stöda ett nordiskt statsförbund bestående […]

Intervju med Gunnar Wetterberg: ”Intresset för att göra gemensamma nordiska saker har ökat påtagligt”

Yggdrasilredaktionen har intervjuat (16.8.2013) historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg för att fråga honom om hur han ser på nutida och framtida trender inom nordiskt samarbete sedan publiceringen av hans bok Förbundsstaten Norden 1.11.2010. Uttalanden av ledande politiker och undersökningar de senaste månaderna tyder på att intresset för nordiska frågor håller på att öka. Se nedan […]

Fortsatt diskussion om förutsättningarna för nordisk förbundsstat inför internationell publik

I ett blogginlägg för Project Syndicate riktat till internationella läsare analyserar tvärvetenskapliga akademikern Nils Göran Areskoug förutsättningarna för bildandet av förbundsstaten Norden. Areskoug hänvisar till Gunnar Wetterbergs idéer i hans bok med samma namn. (Förbundsstaten Norden 2010). Areskougs redogör för sin internationella publik för likheterna och olikheterna mellan de nordiska länderna. Hans analys leder in på en diskussion om huruvida […]

  • Facebook