Hvad er et folkemøde?

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 2 med samtliga artiklar hittas här. Folkemødernes store folkelige gennembrud skyldes, at det er lykkedes at genskabe den […]

  • Facebook