Tiden er kommet til det nordiske medborgerskab

Mittengruppen i Nordiska rådet har i samarbete med Nordiska Centerungdomens Förbund föreslagit ett gemensamt nordiskt medborgarskap. Det nordiska medborgarskapet skulle avlägsna de interna gränshinder som hundratusentals nordbor tampas med varje dag och skapa förutsättningar för en renässans för det nordiska civilsamhället och näringslivet. NCF:s president Erik Carter och Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman presenterar fördelarna […]

  • Facebook