Nordisk samarbejde spændt for nyliberalismens vogn?

Anders Kock, der er styrelsesmedlem i den danske afdeling af Foreningen Frit Norden, har i det seneste nummer af foreningernes fællesnordiske blad, ”Frit Norden” nr. 1. marts 2014, anmeldt Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden” og finder mildest talt ikke, at det er nordiske værdier der fremmes. Vi er spændte på, hvilken debat anmeldelsen vil kunne vække. Vi bringer efter […]

Norden bäst i världen på jämställdhet – men enligt forskare är den danska jämställdshetspolitiken mer europeisk än nordisk

Nordisk jämställdhet diskuteras i det nyaste numret av tidningen Genus där forskare lyfter fram Danmark som undantaget inom nordisk jämställdhetspolitik. De nordiska länderna dominerar topplaceringarna i de internationella jämställdhetsmätningar (se t.ex. Gender Gap Report och Gender Inequality Index). Trots att även Danmark placerar sig högt i de internationella jämförelserna anser nordiska samhällsvetare att jämställdhet varit […]

Den nordiska modellen uppmärksammades i The Economist

Svenska Dagbladet rapporterar om hur den nordiska modellen igen har uppmärksammats internationellt b.la. i en ledarkolumn i ansedda tidskriften The Economist  Den nordiska modellen fortsätter fängsla omvärlden Sällan har en bilaga i The Economist väckt ett så stort intresse som när tidskriften i vintras hyllade den nordiska modellen. En av alla som fängslades var Microsofts […]

Nordiska socialdemokrater kritiserar högern för att riva sönder den nordiska välfärdsmodellen

14 augusti 2012                       svenska/Sverige                            Dagens Nyheter I debatt artikel på Dagens Nyheter har ordförandena för samtliga socialdemokratiska  ungdomsförbund i de nordiska länderna sammanstrålat för att kritisera högern för att ha kidnappat välfärdstatens retorik och goda rykte i sin egen retorik för att sedan i praktiken införa en sådan politik som, i deras tycke, river isär det som gjort välfärdstaten framgångsrik. Det två fundament som pekas […]

  • Facebook