Finländsk kolumnist förespråkar nordiskt samarbete i Arktis

31 augusti                                  svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Det Arktiska rådet, Nato, samt diverse stormakter med olika intressen vill alla vara med och säga till om hur kommande fartygsleder och naturresurser skall användas då när isen smälter.  Ledarskribent Yrsa Grüne efterlyser nordiskt samarbete för samtliga nordiska länder som en väg framåt för utrikespolitiken i Arktis. Vår referensram bör vara Norden Finland vill stärka Arktiska […]

Finländsk ledarskribent vill att Norden skall tala med en röst i frågor om Arktis

24 mars 2012                              svenska/Finland            Hufvudstadsbladet Ledarskribent Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet rapporterar om hur samarbetet om Arktis prioriterades högt på det Nordiska rådets session i Reykjavik. Grüne menar att det bör finnas en gemensam nordisk strategi för Arktis och att […]

Nordiska rådets avtal skall garantera civiliserat och fredligt utnyttjande av Arktis naturresurser

23 mars 2012                           svenska/Sverige                          Public service Nordiska rådets jobbar aktivt för att utvinningen av naturresurserna på Arktis skall göras på ett för naturen hållbart sätt. På Svt.se debattsida vill Karin Åström (S), ordförande för Nordiska rådets svenska delegation samt vice ordförande Cristina Husmark Pehrsson (M) lyfta fram vikten av att man upprättar bindande juridiska avtal som […]

Arktis kommer närmare Norden i takt med att isen smälter – vilka är de säkerhetspolitiska utmaningarna?

nionde oktober 2009             svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne vid Hufvudstadsbladet lyfter fram en hel lista med säerhetspolitiska utmaningar i Östersjön och arktis som berör samtliga nordiska länder. Det gäller att hitta gemensamma lösningar på dessa utmaningar.  Alternativen att välja mellan minskar i takt med att man förhalar diskussionen kring gemensamma lösningar. Arktis är närmare än vi tror Det […]

  • Facebook