Hur jobba för ett enat Norden?

Idéer som den nordiska förbundsstaten, det nordiska medborgarskapet och en nordiska valuta är alla steg på vägen mot en stabilare ekonomi, en större och tryggare arbetsmarknad, bättre samarbete kring välfärden, och större inflytande på den internationella politiken.

Förutsättningarna och motiven för nordiskt politiskt samarbete och integration är starka. Men utan en stark röst från den nordiskt intresserade allmänheten saknas viljan hos politikerna att förverkliga visionerna för ett enat Norden.

Syftet med Yggdrasil.fi är att uppmärksamma nordiska samarbets- och integrationsidéer på webben och skapa en opinion för ett enat Norden. Du kan bidra till vår verksamhet genom att delta i debatten om gemensamma nordiska frågor (en länk till föreningens sida på Facebook hittas här) och genom donationer och testamenten till föreningen Yggdrasil rf (se menyn Understödjare) som hjälper oss att driva och vidareutveckla Yggdrasil.fi.

Om du vill medverka som gästkolumnist eller redaktör på Yggdrasil.fi får du gärna anmäla ditt intresse via mejl på redaktionen@yggdrasil.fi.

  • Facebook