Kontakt

Brinner du för nordiska samarbetsfrågor och skulle vilja bidra till arbetet med Yggdrasil, med texter eller genom att fungera som medlem i den öppna redaktionen? Eller kanske du har intressanta nyhetstips och idéer om nordiska samarbetsfrågor?  Kontakta då redaktionen per mejl: redaktionen@yggdrasil.fi.

Christian Sourander

Orförande Yggdrasil rf

  • Facebook