En bildningsorienterad distansundervisning i nordisk tappning?

Charlotta Hilli är FD, universitetslärare i allmän och högskolepedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. I den här texten vill jag undersöka bildning och distansundervisning. Distansundervisning har länge funnits som ett alternativ till platsbaserad utbildning. Vissa forskare blickar så långt tillbaka som till 1700-talets brevväxling mellan lärare och studerande för att hitta […]

Seminarium i Vasa 5.3.2018: Framtida utvecklingsmöjligheter för Kvarkenregionen i ljuset av det nordiska

De gränslösa nordiska regionerna – framtida utvecklingsmöjligheter med hjälp av ett enat Norden   Arrangörer: CENS och Yggdrasil.fi Tid: 5.3.2018 klockan 17.30 Plats: Stora salen på Bocks bryggeri på Gerbyvägen 18, 65230 Vasa, Finland. Anmälan: Anmälan till seminariet görs genom att skicka ett mejl med namn till redaktionen@yggdrasil.fi. Seminariet är gratis. Vi tar emot anmälningar för att kunna […]

Västnordiska universitet utbildar tillsammans framtidens arktisexperter

Den arktiska regionens ekonomiska och politiska betydelse ökar. Mycket tyder på att många av framtidens politiska och ekonomiska frågor kommer att beröra Arktis på ett eller annat sätt. Det har gjort att det uppstått ett behov av människor med kunskaper om Arktis. Sedan hösten 2015 har fem universitet i Västnorden samarbetat för att skapa ett […]

Fisk är bra för Norden

Nordisk fisk är framtidens mat. Rätt förvaltad är den förnybar miljövänlig resurs som skapar välstånd för de nordiska kustbygderna. Fisk är viktigt för en sund kosthållning och kunde utgöra en av grundstenarna för framtidens innovationssamhälle. De nordiska länderna bör tillsammans motverka fiskerikonflikter i nordöstra Atlanten och utarbeta en nordisk fiskeripolitik utgående från långsiktiga helhetsperspektiv för […]

En förstärkning av minoritetsspråken ger mervärde åt hela Norden

Försvarare av skolsvenskan som obligatoriskt ämne i finskspråkiga skolor i Finland pekar gärna på nyttan av att kunna kommunicera med andra nordbor som ett viktigt argument för att man skall läsa svenska i Finland. Att stärka minoritetsspråken i Norden som t.ex. svenskan i Finland och finskan i Sverige ger flera positiva effekter för Norden som helhet.  Finland, Norge […]

En nordisk universitetsregion gynnar alla

Norden har sju av världens 100 främsta universitet. Det finns uppenbara fördelar med att profilera sig som världsledande universitetsregion, men det gäller att bygga upp det nordiska universitetsvarumärket från studenterna uppåt för att det skall få en stabil grund att stå på. Enligt den internationella Shanghairankingen har Norden sju universitet bland världens 100 främsta. Om […]

Blickar Finland västerut för att fylla behovet av dagvårdspersonal?

  I Finland råder en skriande brist på dagispersonal inom den svenska dagvården, både vad gäller kompetenta barnträdgårdslärare (i Sverige kallade förskollärare) och barnskötare. På Finlands rundradionolag YLEs svenskspråkiga webbsidor har det nu startats en diskussion huruvida kommunerna skulle kunna fylla behovet av dagvårdspersonal genom att rekrytera i Sverige. Det hela börjat med en artikel […]

Fremtrædende dansk dagbladsskribent: mere Norden, tak!

Under overskriften ”Så er det nu, Norden skal vågne op. Drop sløvsindet – investér i fælles forskning, infrastruktur, kultur, diplomati”, skriver Anders Jerichow i dagbladet Politiken om nordiske visioner, realiteter og nødvendighed. Det gør han med indignation og flere konkrete og yderst aktuelle forslag! Blandt meget andet, er Anders Jerichow debattør og siden 2002 udenrigspolitisk […]

Norden är den bästa universitetsregionen i världen – är nordiskt samarbete ”språngbräda” för nordiska universitet?

Enligt den internationellt tongivande internationella Shanghai-rankingen har Norden sju av världens hundra främsta universitet. Norden har därmed flera toppuniversitet än Tyskland eller Frankrike. Allt detta och mera lyfter kansler Thomas Wilhelmsson för Helsingfors universitet fram in debattartikel som förespråkar nordiskt universitetssamarbete. I debattartikel för Hufvudstadsbladet (6.1.2014) ”Samarbete kan bli språngbräda” uppmanar kansler Thomas Wilhelmsson för Helsingfors universitet […]

  • Facebook