Nordens plats i Norges kommande regering

I Norge har man nu lyckats skapa ett regeringsprogram (regeringsplattform) för en ny regering där partierna Høyre och Fremskrittspartiet kommer att ingå. Det betyder att då den nuvarande regeringen ledd av Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg avgår, så kommer den politiska ledningen i Norge att se helt annorlunda ut än vad den gjort sedan 2005. Vad det […]

Nordisk Råd svarer den færøske politiker Høgni Hoydal

Nordiske svar til Færøerne og nordiske møder på Færøerne. Nordisk Råd har på vegne af rådsmedlemslandene Sverige, Danmark og Finland svaret den færøske politiker og tidl. minister for nordisk samarbejde Høgni Hoydal. Svarene fastslår for det første, at Norden i flere forskellige internationale fora har presset på for en forhandlingsløsning i fiskerikonflikten, men den fastslår […]

Vestnordisk opbakning til Færøerne

EU’s fiskeriblokade mod Færøerne er indledt. EU-landet Danmark har efter pres indvilliget i på Færøernes vegne at rejse sagen i FN’s Havretskommission. Vestnordisk samarbejde mellem Island, Færøerne og Grønland er blevet mere aktuelt efter at især Grønland har markeret sig i striden på Færøernes side. EU’s blokade af Færøernes fiskeri indledtes i går, onsdag den […]

Intervju med Gunnar Wetterberg: ”Intresset för att göra gemensamma nordiska saker har ökat påtagligt”

Yggdrasilredaktionen har intervjuat (16.8.2013) historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg för att fråga honom om hur han ser på nutida och framtida trender inom nordiskt samarbete sedan publiceringen av hans bok Förbundsstaten Norden 1.11.2010. Uttalanden av ledande politiker och undersökningar de senaste månaderna tyder på att intresset för nordiska frågor håller på att öka. Se nedan […]

« gå tillbaka
  • Facebook