Språksvanen kan lyfta den internordiska språkförståelsen

Yggdrasil.fi föreslår att Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet skall uppmuntra och understöda den internordiska språkförståelsen genom att finansiera skapandet av ett intyg för internordisk språkförståelse kallat ”Språksvanen”. De skandinaviske mål, sprog eller dialekter – alt efter temperament – er nært beslægtede i både ordforråd, terminologi og i forestillingsverden. Kan man kommunikere på sine egne sprog, kan man populært sagt […]

Fisk är bra för Norden

Nordisk fisk är framtidens mat. Rätt förvaltad är den förnybar miljövänlig resurs som skapar välstånd för de nordiska kustbygderna. Fisk är viktigt för en sund kosthållning och kunde utgöra en av grundstenarna för framtidens innovationssamhälle. De nordiska länderna bör tillsammans motverka fiskerikonflikter i nordöstra Atlanten och utarbeta en nordisk fiskeripolitik utgående från långsiktiga helhetsperspektiv för […]

Rapport: Dybere nordisk integration fordrer demokratisk forankring i den offentlige debat

Forsvarssamarbejde, miljøspørgsmål og energipolitik, er blandt flere eksempler på, hvordan de næsten grænseløse nordiske lande integreres stadig dybere og på, hvordan det nordiske samarbejde bliver vigtigere. En stærkere nordisk offentlighed og nye platforme for offentlig debat nordboer imellem er nødvendigt for at garantere det nordiske samarbejdes og den øgede nordiske integrations fortsatte demokratiske forankring (alhaalla […]

Nordiska EU-valskandidater vill ha mera Norden i EU

En ny undersökning visar att det finns stöd för nordiskt samarbete i EU-parlamentet. Över hälften av kandidaterna från Norden är redo att grunda en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet. Yli puolet Pohjolan eurovaaliehdokkaista tukee pohjoismaisen laajennetun työryhmän muodostamista EU-parlamenttiin (alhaalla artikkeli suomeksi) En enkätundersökning (rundspørge) som genomförts som ett samarbetsprojekt mellan tankesmedjorna Magma och Yggdrasil […]

Varannan svensk och finländare redo att lämna EU för ett nordiskt förbund

En ny opinionsundersökning visar att 49 % av svenskarna och 50 % av finländarna kan tänka sig att gå ut ur EU och in i ett nordiskt förbund. En tidigare undersökning i Danmark visar att 47 % av danskarna är redo att göra samma sak. Opinionsundersökningen som genomfördes av TNS Gallup i slutet av mars ställde följande fråga […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

Den nordiska arbetsmarknaden är frodig och välutvecklad

Det nordiska samarbetet är ett av de äldsta internationella samarbeten som fortfarande finns i dag, trotts att samarbetet inleddes så sent som 1954 mellan Danmark, Norge, Island och Sverige i form av Nordiska rådet. Nordiska rådet var långt före Europeiska unionen med passfrihet, fri rörlighet över gränserna och där med också med en gemensam arbetsmarknad […]

Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

Debat om Norden som realistisk alternativ eller supplement.

Den danske meningsundersøgelse i sidste uge aktualiserer debatten om et forenet Norden med enten et forskelligt tilhørsforhold til EU som i dag, et forenet Norden i EU eller et forenet Norden, hvor alle står udenfor EU i et nordisk statsforbund, Vi vil her kigge på argumenter for og imod og om sidstnævnte scenarie virkelig vil […]

Mere end to timer om Norden på Sveriges P4!

Sveriges radios P4 har i programmet „Karlavagnen“ beskæftiget sig med Norden i over to timer! Som oplæg til programmet har man under overskriften „Slut på nordisk grannsämja“ hævdet, at Sveriges nordiske nabolande ved mere om Sverige end omvendt og at de gængse roller måske er byttet om nu, hvor Norge har olie og, hævdes det, […]

fortsätt sök »
  • Facebook