Seminarium: Hur syns det nordiska i min användning av sociala medier?

I december 2022 genomfördes ett seminarium som ett samarbetsprojekt mellan Pohjola-Norden Korsholm och Yggdrasil.fi. Temat för seminariet var en experthandledd diskussion om hur man på bästa sätt kan synliggöra det nordiska i användingen av sociala medier.  Nedan hittas en sammanfattning av seminarieprogrammet. Den som vill dela med sig av tips för man på bra sätt […]

Ny vision sätter hållbarhet och integration i fokus

Thomas Blomqvist från Svenska folkpartiet i Finland är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet (2019 – ) och blivande ordförande för Nordiska ministerrådet år 2021.  Det nordiska samarbetet har idag en medvind som var svår att föreställa sig för bara tio år sedan. Det kan ses både i opinionsundersökningar och i uttalade politiska prioriteringar. Bara […]

Eksperiment Skandinavia

Et tettere nordisk samarbeid er en opplagt vei å gå. Audun Lindholm, f. 1980 är chefredaktör för Vagant. Artikeln hittas i Vagant 1-2/2017. «Vi tror på muligheden for et fælles bogmarked og en fælles litterær offentlighed i Skandinavien,» het det i pressemeldingen da Josefine Klougarts New Forest i desember i fjor utkom på dansk – i både Danmark og […]

Norden behöver lagstiftningssamarbete

Nu är det dags att återuppliva det nordiska och börja det nordiska lagsamarbetet igen. Kimmo Sasi är tidigare riksdagsledamot i Finland och f.d. president vid Nordiska rådet. Det nordiska lagstiftningssamarbetet inleddes redan före inrättandet av Nordiska Rådet. Nordiska avtal och nordisk lagharmonisering var kärnan i nordiskt samarbete. Men sedan Finlands och Sveriges inträde i EU och Norges […]

Ja til et nordisk statsforbund – nej til EU-staten!

Efter det britiske nej til EU er det vigtigere end nogensinde at se på alternativer til EU-medlemskabet. Jeg synes, vi bør udvikle et nordisk statsforbund. Det vil ikke kun være til gavn for os i Norden. Det vil også være til gavn for verden. Lave K. Broch 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Efter […]

Obama kan samle Norden

De fem nordiske lande skal åbenbart helt over på den anden side af Atlanten, før der rigtigt kommer gang i det fælles fodslag. Og der skal en amerikansk præsident som Barack Obama til at starte processen. Artikeln är skriven av Vivian Jordansen som är journalist i Washington D.C. Artikeln har publicerats i tidskriften Norden NU. […]

Norden i verden

Den danske veteranpolitiker Ib Christensen, tidl. medlem af både Folketinget, EU-parlamentet, Nordisk Råd og Europarådets parlamentariske forsamling samt tidl. formand for partiet Retsforbundet, ser for sig en nordisk positionering i verden på en måde, hvor det nordiske samarbejde er opprioriteret på det udenrigspolitiske og forsvarspolitiske område, men tager primært udgangspunkt i eksisterende strukturer. Han ser […]

Frivillighed ligger i det nordiske DNA

Intervjun är skriven av Nicolai Stampe Qvistgaard  som är seniorrådgivare vid Nordiska rådet och har publicerats i Nordens Tidning Nr 4/2015.  Nordens Tidning är en partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Sverige. En länk till hela Nr 4 med samtliga artiklar hittas här.  Den nordiske velfærdsmodel har vist sig gang på […]

Dags för ett gemensamt nordiskt personnummer

Debattartikeln är skriven av Henrik Wilén som är chef för Föreningarna Nordens Förbund  och har publicerats i Nordens Tidning Nr 4/2015. Nordens Tidning är en partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Sverige. En länk till hela Nr 4 med samtliga artiklar hittas här.  Den fria rörligheten i Norden prisas i många […]

Små steg på vägen mot en förnuftig fiskeripolitik?

Nordisk Marin Tænketank (NMT) har publicerat en pamflett med syftet att förbättra förutsättningarna för den offentliga debatten om fiskeripolitiken i nordöstra Atlanten. NMT uppmärksammar i sin första rapport de mellanstatliga fördelningsprinciperna för fiskekvoter. I bästa fall kunde NMT:s fortsätta verksamhet bereda marken för att debatten på sikt kan frångå nationell fokus till förmån för mera relevanta ekologiska, regionala och nordiska perspektiv. Nordisk Marin […]

fortsätt sök »
  • Facebook