Nordisk Råd svarer den færøske politiker Høgni Hoydal

Nordiske svar til Færøerne og nordiske møder på Færøerne. Nordisk Råd har på vegne af rådsmedlemslandene Sverige, Danmark og Finland svaret den færøske politiker og tidl. minister for nordisk samarbejde Høgni Hoydal. Svarene fastslår for det første, at Norden i flere forskellige internationale fora har presset på for en forhandlingsløsning i fiskerikonflikten, men den fastslår […]

Det nordisk-amerikanske topmøde i Stockholm

USA´s præsident mødtes med den svenske statsminister i Stockholm og statsministrene fra Island, Norge, Danmark og Finland var indbudt til arbejdsmiddag i Stockholm. Det forlyder også, at det er begyndelsen på et årligt møde mellem de seks stater. Blandt emnerne var konflikten i Syrien, klimapolitik og den nogle steder kritiserede frihandelsaftale mellem EU og USA, […]

Miss av Helsingin Sanomat – finländare trodde att samtliga nordiska länder var helt eniga i sitt förhållningssätt till eventuella militära insatser i Syrien

Helsingin Sanomat skrev i en nätartikel (4.9.2013 23:11) att de nordiska ländernas gemensamma ståndpunkt är att de godkänner militära insatser i Syrien endast ifall FN:s säkerhetsråd kommer med sitt godkännande. Övriga nordiska dagstidningar och större medier rapporterade både före och efter HS:s   publicering om motsatt uppfattning bl.a. i Danmark. I en artikel i Helsingin […]

Vestnordisk opbakning til Færøerne

EU’s fiskeriblokade mod Færøerne er indledt. EU-landet Danmark har efter pres indvilliget i på Færøernes vegne at rejse sagen i FN’s Havretskommission. Vestnordisk samarbejde mellem Island, Færøerne og Grønland er blevet mere aktuelt efter at især Grønland har markeret sig i striden på Færøernes side. EU’s blokade af Færøernes fiskeri indledtes i går, onsdag den […]

Norges försvar riskerar gå under p.g.a. skyhöga kostnader – ledarskap saknas för nordiskt samarbete i försvarsfrågor

Den kommande norska försvarsminister efter stortingsvalet måste ha en strategi för att tackla skyhöga försvarskostnader enligt försvarsanalytiker i Aftenposten. Nordiskt samarbete förespråkas som vägen framåt för en rimlig försvarsbudget. Försvarsanalytikern John Berg redogör på opinionsplats i Aftenposten för hur norska försvaret snart står inför konkurslika förhållanden ifall man inte snabbt tar fram en handlingskraftig plan […]

Helsingin Sanomat: De nordiska länderna tappar mark i FN på samma gång som det nordiska samarbetets betydelse ökar inom utrikes- och säkerhetspolitiken

Finländska Helsingin Sanomat rapporterar om att de nordiska länderna har tappat mark i flera viktiga FN organ de två senaste åren.  HS poängterar att detta sker på samma gång som samtliga nordiska länder har lyft fram den ökande betydelsen av nordiskt samarbete inom utrikes-och säkerhetspoltiken. Exemplen på tillbakagång som ges av HS är flera. Ett […]

Besøger Obama Norden? Bør Norden optræde samlet?

Besøger Obama Norden samlet? Bør Norden optræde samlet? Der verserer rygter om, at den amerikanske præsident besøger de nordiske og baltiske statsministre. Men de kan endnu ikke bekræftes, udover at besøget i den svenske hovedstad ligger fast. Ifølge finske YLE http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/08/ingen-bekraftelse-pa-nordisk-obamatraff  skulle Estlands statsminister Toomas Hendrik Ilves have skrevet på twitter, at Obama mødes med […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Vart leder svensk utrikes- och säkerhetspolitik?

Det senaste halvåret har försvarsdebatten gått het efter att man från den högsta militära ledningen i Sverige konstaterade att Sveriges försvar enbart skulle kunna stå ut en vecka, om ett riktat anfall skulle ske mot landet från en stormakt. Konstaterandet skapade oro, inte bara bland den svenska befolkningen, men också internationellt. Läs: ÖB står fast […]

Sveriges överbefälhavare: Förutsättningar finns, de politiska besluten behövs.

Sveriges överbefälhavare Sverker Göransson har i dagarna besökt den svenska politikerveckan i Almedalen. I en intervju med Sveriges television(SVT) talar han om den svenska försvarsmaktens internationella och främst nordiska samarbete. Göransson berättar att man ämnar bygga upp samnordiska förband inom armén, flottan och flygvapnet. Han säger att han i samtal med sina norska och finska […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook