Nordisk bolagsstyrning – en modell att värna om

Den nordiska modellen för bolagsstyrning har bidragit till att Norden har många världsledande företag. I förhållande till deras storlek har de nordiska länderna flera ledande börsnoterade företag än USA, Tyskland och Storbritannien. Den nordiska modellen gynnar långsiktigt och ansvarsfullt ägande och ger skydd åt minoritetsägare. Men utan en gemensam stark nordisk röst i EU hotas […]

Bertel Haarder: Udlandets interesse styrker nordisk identitet

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 med samtliga artiklar hittas här. Kulturministeren er optaget af, hvad der sker med os i Norden, når […]

Norden kvæles i velvilje

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 med samtliga artiklar hittas här. Ligegyldighed er den største trussel mod Norden, mener Ole Stavad, som fra […]

Frivillighed ligger i det nordiske DNA

Intervjun är skriven av Nicolai Stampe Qvistgaard  som är seniorrådgivare vid Nordiska rådet och har publicerats i Nordens Tidning Nr 4/2015.  Nordens Tidning är en partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Sverige. En länk till hela Nr 4 med samtliga artiklar hittas här.  Den nordiske velfærdsmodel har vist sig gang på […]

I framtiden blir det nordiska samarbetet mer än dess historia

Efter att den finländske hockeyspelaren Kasper Björkqvist i en intervju informerat Aftonbladets reporter om att man även pratar svenska i Finland så uppstod i Sverige och Finland en diskussion om vad vi egentligen vet om våra grannländer. I en intervju för YLE noterade den svenske historieprofessor Dick Harrison, och den finländske historieprofessor Henrik Meinander, att […]

Nordiske værdier og en fælles nordisk integrationspolitik i et forenet Norden?

Er det muligt at spore sig ind på, hvilke kilder nordisk frihedssyn og nordisk lighedssyn kan have, og hvordan de spiller ind i forhold til debat og diskussion om nordisk integration såvelsom idéerne fremført her på siden om, at Norden burde samordne sin migrationspolitik? Ja, måske ligefrem fremme en nordisk intergrationspolitik på føderalt niveau? Vi har […]

Den nordiske tone?

To verdensberømte nordiske komponister, danske Carl Nielsen og finske Jean Sibelius, fylder i år 150 år. De to komponister har oven i købet mødt og kendt hinanden. Deres inspirationskilder er i vidt omfang de samme, men deres udtryk forskelligt. Hvor Carl Nielsen har ladet sig inspirere af den fynske almuekultur, har Jean Sibelius haft Kalevala. […]

Åpen debatt

Nettavisens chefredaktör Gunnar Stavrum kommenterar och analyserar Yggdrasils och Magmas senaste undersökning som lyfter fram förslag för hur man kunde skapa en virtuell nordisk offentlighet.  Nettavisen är Norges största online dagstidning och utges enbart digitalt. Nettavisen.no är en av de mest besökta sajterna i Norge.  Nettet har en flom av debattinnlegg, men de går rett i en roteskuff hvor man […]

Rapport: Dybere nordisk integration fordrer demokratisk forankring i den offentlige debat

Forsvarssamarbejde, miljøspørgsmål og energipolitik, er blandt flere eksempler på, hvordan de næsten grænseløse nordiske lande integreres stadig dybere og på, hvordan det nordiske samarbejde bliver vigtigere. En stærkere nordisk offentlighed og nye platforme for offentlig debat nordboer imellem er nødvendigt for at garantere det nordiske samarbejdes og den øgede nordiske integrations fortsatte demokratiske forankring (alhaalla […]

Nordbor behöver mera gränsöverskridande nyheter

I takt med att ett växande antal nordbor rör sig inom Norden ökar behovet av gränsöverskridande nyheter. Allt flera nordbor vill veta mer om jobb, kultur och politik i de övriga nordiska länderna. Interregprojektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” menar att endast journalister med nordiska nätverk och goda kunskaper om de olika nordiska samhällena kan avgöra […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook