Mere nordisk samhørighed i gymnasierne

BEVILLING  Det nordiske trænges ofte i baggrunden af det europæiske og globale perspektiv. Men kriser og krig har skabt større opmærksomhed på, hvad de nordiske lande kan sammen. Derfor er der brug for at styrke den nordiske samhørighed. Med projektet NORDUNG tages første skridt til at styrke den nordiske bevidsthed blandt Nordens ungdom. Det sker […]

Nationalistiska skygglappar omöjliggör nordiska lärdomar

I en essä för nättidskriften Kvartal jämför Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet, de nordiska länderna och konstaterar att Sverige har fört en i ett nordiskt perspektiv avvikande politik inom skola, invandringspolitik och brottsbekämpning, och nu senast coronastrategi. Denna svenska ”Sonderweg” inom de nyss nämnda områdena har enligt Berggren berott på den i […]

En bildningsorienterad distansundervisning i nordisk tappning?

Charlotta Hilli är FD, universitetslärare i allmän och högskolepedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. I den här texten vill jag undersöka bildning och distansundervisning. Distansundervisning har länge funnits som ett alternativ till platsbaserad utbildning. Vissa forskare blickar så långt tillbaka som till 1700-talets brevväxling mellan lärare och studerande för att hitta […]

Kvarkenmodellen – ett nordiskt samarbete för gränsöverskridande nyheter och offentlighet i en nordisk gränsregion

Mera regionala nyheter om statsgränsöverskridande fenomen i den finsk-svenska Kvarkenregionen som uppmärksammar synvinklar från båda sidorna av Kvarken, s.k. kvarkennyheter, behövs för att synliggöra den finsk-svenska Kvarkenregionens behov, potential och framtida utvecklingsmöjligheter som en av de nordiska gränsregionerna i ett Norden som gör anspråk på att i framtiden bli världens mest hållbara och integrerade region. […]

Seminarium i Vasa 3.12.2019: Kvarkennyheter – hurudana nyheter vill regionen ha och vem skall göra dem?

Seminariet är öppet för alla och inbjudan riktas speciellt till de som har intresse och erfarenhet av medier och journalistik och som kunde tänka sig att spela en roll i skapandet av ett nytt kvarkennyheterprojekt. Att delta är gratis och du kan anmäla dig genom att skicka ett mejl med namn till redaktionen@yggdrasil.fi. Vi bjuder […]

Mer än mellanmjölk? Min vision för det nordiska samarbetet

Artikeln är skriven av Johan Strang som är biträdande professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet.  Nordicom Information utkommer med två nummer per år och ges ut av Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. En länk till hela Nordicom Information 40 (2) med samtliga artiklar hittas här. Referenser hittas i orginaltexten. Få företeelser är föremål för lika många rapporter och utredningar som […]

Häxbrygden som förstör det demokratiska samtalet

”Hate-speech”, ”fake news”, försämrad läsförmåga och låg bildningsnivå, mediehusens genom-kommersialiserade syn på journalistiken och internetjättarnas bubbelskapande filter bildar tillsammans en soppa som förstör det demokratiska samtalet. Med hjälp av mod och hårt arbete kan det demokratiska samtalet förmås att trampa vatten tills det går att komma åt de stora grundproblemen.    På Kulturkontakt Nord i […]

Eksperiment Skandinavia

Et tettere nordisk samarbeid er en opplagt vei å gå. Audun Lindholm, f. 1980 är chefredaktör för Vagant. Artikeln hittas i Vagant 1-2/2017. «Vi tror på muligheden for et fælles bogmarked og en fælles litterær offentlighed i Skandinavien,» het det i pressemeldingen da Josefine Klougarts New Forest i desember i fjor utkom på dansk – i både Danmark og […]

“Vision Norden 2.0” En opgradering til politikere

Det nordiske samarbejde kræver at vi sætter os ud over vores egne nationale dagsordener og egeninteresser og formulerer de visioner og det fællesskab vi i fremtiden gerne vil være en del af. Jacob Mangwana Haagendal är direktör vid Nordens Institut på Åland. Jeg er heldig. Jeg bor i Norden. Jeg har ikke selv valgt det. […]

Hvad er et folkemøde?

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 2 med samtliga artiklar hittas här. Folkemødernes store folkelige gennembrud skyldes, at det er lykkedes at genskabe den […]

fortsätt sök »
  • Facebook