Mer än mellanmjölk? Min vision för det nordiska samarbetet

Artikeln är skriven av Johan Strang som är biträdande professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet.  Nordicom Information utkommer med två nummer per år och ges ut av Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. En länk till hela Nordicom Information 40 (2) med samtliga artiklar hittas här. Referenser hittas i orginaltexten. Få företeelser är föremål för lika många rapporter och utredningar som […]

Häxbrygden som förstör det demokratiska samtalet

”Hate-speech”, ”fake news”, försämrad läsförmåga och låg bildningsnivå, mediehusens genom-kommersialiserade syn på journalistiken och internetjättarnas bubbelskapande filter bildar tillsammans en soppa som förstör det demokratiska samtalet. Med hjälp av mod och hårt arbete kan det demokratiska samtalet förmås att trampa vatten tills det går att komma åt de stora grundproblemen.    På Kulturkontakt Nord i […]

Eksperiment Skandinavia

Et tettere nordisk samarbeid er en opplagt vei å gå. Audun Lindholm, f. 1980 är chefredaktör för Vagant. Artikeln hittas i Vagant 1-2/2017. «Vi tror på muligheden for et fælles bogmarked og en fælles litterær offentlighed i Skandinavien,» het det i pressemeldingen da Josefine Klougarts New Forest i desember i fjor utkom på dansk – i både Danmark og […]

“Vision Norden 2.0” En opgradering til politikere

Det nordiske samarbejde kræver at vi sætter os ud over vores egne nationale dagsordener og egeninteresser og formulerer de visioner og det fællesskab vi i fremtiden gerne vil være en del af. Jacob Mangwana Haagendal är direktör vid Nordens Institut på Åland. Jeg er heldig. Jeg bor i Norden. Jeg har ikke selv valgt det. […]

Hvad er et folkemøde?

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 2 med samtliga artiklar hittas här. Folkemødernes store folkelige gennembrud skyldes, at det er lykkedes at genskabe den […]

Nordisk bolagsstyrning – en modell att värna om

Den nordiska modellen för bolagsstyrning har bidragit till att Norden har många världsledande företag. I förhållande till deras storlek har de nordiska länderna flera ledande börsnoterade företag än USA, Tyskland och Storbritannien. Den nordiska modellen gynnar långsiktigt och ansvarsfullt ägande och ger skydd åt minoritetsägare. Men utan en gemensam stark nordisk röst i EU hotas […]

Bertel Haarder: Udlandets interesse styrker nordisk identitet

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 med samtliga artiklar hittas här. Kulturministeren er optaget af, hvad der sker med os i Norden, når […]

Norden kvæles i velvilje

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 med samtliga artiklar hittas här. Ligegyldighed er den største trussel mod Norden, mener Ole Stavad, som fra […]

Frivillighed ligger i det nordiske DNA

Intervjun är skriven av Nicolai Stampe Qvistgaard  som är seniorrådgivare vid Nordiska rådet och har publicerats i Nordens Tidning Nr 4/2015.  Nordens Tidning är en partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Sverige. En länk till hela Nr 4 med samtliga artiklar hittas här.  Den nordiske velfærdsmodel har vist sig gang på […]

I framtiden blir det nordiska samarbetet mer än dess historia

Efter att den finländske hockeyspelaren Kasper Björkqvist i en intervju informerat Aftonbladets reporter om att man även pratar svenska i Finland så uppstod i Sverige och Finland en diskussion om vad vi egentligen vet om våra grannländer. I en intervju för YLE noterade den svenske historieprofessor Dick Harrison, och den finländske historieprofessor Henrik Meinander, att […]

fortsätt sök »
  • Facebook