Norden – en solidarisk region

Artikeln är skriven av Line Barfod för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 4 – 2016 med samtliga artiklar hittas här. Der er brug for en ny nordisk vision, som både borgere, politikere, virksomheder […]

Nordisk bolagsstyring – tillsammans är vi starkare

Johan Aalto är advokat och lagman. Börsbolag och deras ägare påverkas i allt högre grad av hur omvärlden ser på vår bolagsstyrningsmodell. Internationella institutionella investerare definierar sina egna kriterier i detta hänseende och ställer konkreta krav. Också här kunde de nordiska länderna agera tillsammans. Per Lekvall, en tongivande expert på svensk och nordisk bolagsstyrning, publicerade […]

Nordiska Ministerrådets skatteparadisprojekt – en nordisk framgångssaga

En vacker sommarkväll under ett möte i Paris 2005 träffades en svensk OECD-anställd och OECD-delegaterna för Danmark, Finland och Norge över en öl och diskuterade hur man skulle kunna bryta dödläget i OECD med att bekämpa skatteparadis. Diskussionen skulle komma att så det första fröet till det sannolikt mest framgångsrika projekt som bedrivits under nordiska […]

Norden behöver lagstiftningssamarbete

Nu är det dags att återuppliva det nordiska och börja det nordiska lagsamarbetet igen. Kimmo Sasi är tidigare riksdagsledamot i Finland och f.d. president vid Nordiska rådet. Det nordiska lagstiftningssamarbetet inleddes redan före inrättandet av Nordiska Rådet. Nordiska avtal och nordisk lagharmonisering var kärnan i nordiskt samarbete. Men sedan Finlands och Sveriges inträde i EU och Norges […]

Ja til et nordisk statsforbund – nej til EU-staten!

Efter det britiske nej til EU er det vigtigere end nogensinde at se på alternativer til EU-medlemskabet. Jeg synes, vi bør udvikle et nordisk statsforbund. Det vil ikke kun være til gavn for os i Norden. Det vil også være til gavn for verden. Lave K. Broch 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Efter […]

“Vision Norden 2.0” En opgradering til politikere

Det nordiske samarbejde kræver at vi sætter os ud over vores egne nationale dagsordener og egeninteresser og formulerer de visioner og det fællesskab vi i fremtiden gerne vil være en del af. Jacob Mangwana Haagendal är direktör vid Nordens Institut på Åland. Jeg er heldig. Jeg bor i Norden. Jeg har ikke selv valgt det. […]

Kan Norden ta sig samman?

Håkan Larsson är journalist och utredare, bosatt i Krokom, Jämtland, centerpartistisk politiker; tidigare riksdagsledamot för Jämtlands län, nu kommunfullmäktigeledamot i Krokoms kommun. Larsson skriver som gästkolumnist på Yggdrasil.fi om Brexit och nordiskt samarbete.  Inför folkomröstningen om EU för snart 22 år sedan var vi många som såg ett nära samverkande Norden som alternativ till EU-inträde. […]

Nyt nordisk interaktivt netværk! – både på græsrodsplan, i civilsamfundet og på mere officielt plan

Nordiske Netværk er en ny nordisk digital platform, portal, for organisationer, institutioner, foreninger og andre, der enten arbejder på nordisk niveau eller med nordiske spørgsmål. En slags interaktiv adressebog og oversigt – ikke kun til officielle aktører, men også til græsrødder og NGOer og interesseorganisationer og indenfor vidt forskellige områder. Initiativet, der støttes af Foreningerne […]

Dialog – en del af en nordisk integrationsmodel?

Vi har talt med den danske debattør og foredragsholder Özlem Cekic om hendes syn på integration på nordisk niveau. Cekic har tidligere repræsenteret partiet SF i Folketinget og er uddannet sygeplejerske. Cekic er præget af et stærkt socialt og demokratisk  engagement og har ofte blandet sig i den social – og arbejdsmarkedspolitiske debat og er stærkt […]

Nordisk bolagsstyrning – en modell att värna om

Den nordiska modellen för bolagsstyrning har bidragit till att Norden har många världsledande företag. I förhållande till deras storlek har de nordiska länderna flera ledande börsnoterade företag än USA, Tyskland och Storbritannien. Den nordiska modellen gynnar långsiktigt och ansvarsfullt ägande och ger skydd åt minoritetsägare. Men utan en gemensam stark nordisk röst i EU hotas […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook