Oberoende nordiskt affärsverk för hanteringen av burk-flaskpant efterlyses

Köper du ibland drycker från ett nordiskt land (eller Åland) för att konsumera i annat nordiskt land? Då har både du och miljön intresse av att du kan lyfta panten oberoende var i Norden du befinner dig. Genom ett samnordiskt pantsystem för dryckesbuteljer kan man öka återvinningsgraden samt ge mera pengar i fickan till den nordiska […]

En nordisk ekonomisk union – ett alternativ till eurosamarbetet?

Nationalekonomen Christer K. Lindholm analyserar argumenten för en nordisk ekonomisk union. Lindholms analys pekar på att det finns möjligheter att skapa ett fungerande och trovärdigt nordiskt alternativ ifall eurosamarbetet havererar. I en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 27.10.2009 föreslog den svenske historikern Gunnar Wetterberg att de nordiska länderna bör gå ihop i en ”ny […]

Nordisk Råd svarer den færøske politiker Høgni Hoydal

Nordiske svar til Færøerne og nordiske møder på Færøerne. Nordisk Råd har på vegne af rådsmedlemslandene Sverige, Danmark og Finland svaret den færøske politiker og tidl. minister for nordisk samarbejde Høgni Hoydal. Svarene fastslår for det første, at Norden i flere forskellige internationale fora har presset på for en forhandlingsløsning i fiskerikonflikten, men den fastslår […]

Dubbel beskattning av pensionen trotts nordiskt avtal

På den svenska tidningen Expressens webbupplaga finns en debattartikel skriven av tre parlamentariker i nordiska rådet. De skriver att pensionärer felinformeras då det gäller det nordiska skatteavtalet som varit i kraft från 2009 och innebär att pension som lyfts i ett annat nordiskt land inte ska kunna dubbelbeskattas. Expressen: Nordiska pensionärer behandlas skandalöst I Sverige […]

Vestnordisk opbakning til Færøerne

EU’s fiskeriblokade mod Færøerne er indledt. EU-landet Danmark har efter pres indvilliget i på Færøernes vegne at rejse sagen i FN’s Havretskommission. Vestnordisk samarbejde mellem Island, Færøerne og Grønland er blevet mere aktuelt efter at især Grønland har markeret sig i striden på Færøernes side. EU’s blokade af Færøernes fiskeri indledtes i går, onsdag den […]

Nordiska ministerrådet förespråkar användandet av molntjänster inom IT för det offentliga – ett steg på vägen mot ytterligare nordiskt samarbete inom IT?

Nordiska ministerrådet lyfter fram i en rapport fördelarna med att den offentliga sektorn använder molntjänster inom IT. Mera gemensamma IT införskaffningar kunde spara pengar, höja på kvaliteten och göra livet enklare för nordbor som flyttar till annat nordiskt land.   Läs mera om rapporten från Nordiska ministerrådet på norden.org De nordiska länderna har en rätt likadan […]

Hvordan har det folkelige nordiske demokrati det? Opråb fra det danske grænseland, folkehøjskolernes ”barndomsland”.

Hvordan har det folkelige nordiske demokrati det? Opråb fra det danske grænseland, folkehøjskolernes ”barndomsland”. I Dagbladet Information, beskæftiger folkehøjskoleforstander Mads Rykind-Eriksen sig med det danske folkestyres tilstand i denne kronik.  Mads Rykind-Eriksen er forstander for en af Danmarks mest berømte folkehøjskoler, Rødding Højskole. Lidt historie. Rødding Højskole har en historie som en folkehøjskole i brændpunktet. […]

Nordisk samarbejde om energiforsyning

Nordisk samarbejde om energiforsyning Hvordan kan man bedst udnytte energien, så det passer med, når vinden får de danske vindmøller til at snurre, når solen får solceller til at producere el og solfangere til at producere varmt vand, når der er masser af vand i de norske elve? Teknologisk er der mange idéer fremme om, […]

Besøger Obama Norden? Bør Norden optræde samlet?

Besøger Obama Norden samlet? Bør Norden optræde samlet? Der verserer rygter om, at den amerikanske præsident besøger de nordiske og baltiske statsministre. Men de kan endnu ikke bekræftes, udover at besøget i den svenske hovedstad ligger fast. Ifølge finske YLE http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/08/ingen-bekraftelse-pa-nordisk-obamatraff  skulle Estlands statsminister Toomas Hendrik Ilves have skrevet på twitter, at Obama mødes med […]

Ytterligare ett pris för nordiska standarder inom byggbranschen – men finns det ett helhetsperspektiv på byggandet?

Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets nyhetstjänst på norden.org uppmärksammar den kommande nomineringen av kandidaterna för priset Nordic Built Challenge. Priset som kommer att ges till en framstående aktör inom branschen är en del av Nordiska ministerrådets initiativ Nordic Built som har som mål att förespråka hållbarhet i byggbranschen genom att försöka få få dess aktörer […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook