Fisk är bra för Norden

Nordisk fisk är framtidens mat. Rätt förvaltad är den förnybar miljövänlig resurs som skapar välstånd för de nordiska kustbygderna. Fisk är viktigt för en sund kosthållning och kunde utgöra en av grundstenarna för framtidens innovationssamhälle. De nordiska länderna bör tillsammans motverka fiskerikonflikter i nordöstra Atlanten och utarbeta en nordisk fiskeripolitik utgående från långsiktiga helhetsperspektiv för […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

Oberoende nordiskt affärsverk för hanteringen av burk-flaskpant efterlyses

Köper du ibland drycker från ett nordiskt land (eller Åland) för att konsumera i annat nordiskt land? Då har både du och miljön intresse av att du kan lyfta panten oberoende var i Norden du befinner dig. Genom ett samnordiskt pantsystem för dryckesbuteljer kan man öka återvinningsgraden samt ge mera pengar i fickan till den nordiska […]

Nordisk Råd svarer den færøske politiker Høgni Hoydal

Nordiske svar til Færøerne og nordiske møder på Færøerne. Nordisk Råd har på vegne af rådsmedlemslandene Sverige, Danmark og Finland svaret den færøske politiker og tidl. minister for nordisk samarbejde Høgni Hoydal. Svarene fastslår for det første, at Norden i flere forskellige internationale fora har presset på for en forhandlingsløsning i fiskerikonflikten, men den fastslår […]

Vestnordisk opbakning til Færøerne

EU’s fiskeriblokade mod Færøerne er indledt. EU-landet Danmark har efter pres indvilliget i på Færøernes vegne at rejse sagen i FN’s Havretskommission. Vestnordisk samarbejde mellem Island, Færøerne og Grønland er blevet mere aktuelt efter at især Grønland har markeret sig i striden på Færøernes side. EU’s blokade af Færøernes fiskeri indledtes i går, onsdag den […]

Danskere bruger norsk vejrudsigt

Danskere besøger i stigende grad den norske vejrtjenestes hjemmeside. Et markant stigende antal af danske internetbrugere anvender sig af den norske Yr.no Men også antallet af brugere på den danske vejrtjeneste dmi.dk er stigende. Yr.no angiver selv, at dmi.dk var blandt deres inspirationskilder, da de fik deres nuværende profil for seks år siden. I juli 2013 havde […]

”det behövs en starkare gemensam nordisk förvaltning av rovdjursstammen”

Dagens Nyheter lyfter fram en rapport av NTB-NT som berättar om svenska vargar som dör i Norge medan norska vargar vandrar till Sverige. Det behövs en starkare gemensam nordisk förvaltning av rovdjursstammen, enligt norska Senterpartiets miljöpolitiske talesman Erling Sande. Yggdrasilredaktionen har tidigare uppmärksammat det nordiska samarbetet för att räkna gränsöverskridande rovdjur i norra Norden.   I juli 2013 rapporterade norska nationen om politikern Torgeir […]

Grön tillväxt på Nordiska rådets agenda under BSPC

Mellan 25-27 augusti kommer östersjökonferencen BSPC(Baltic Sea Parliamentary Conference) att annordnas i det estniska Pärnu och enligt norden.org kommer miljöfrågor att ligga högt upp på agendan. Därför har Nordiska rådet tillsatt en arbetsgrupp som haft till uppgift att utreda olika lösningar för tillväxt i samband med hållbar utveckling.  Läs: Nordiska rådet vill se höga gröna ambitioner […]

Nordisk samarbejde om energiforsyning

Nordisk samarbejde om energiforsyning Hvordan kan man bedst udnytte energien, så det passer med, når vinden får de danske vindmøller til at snurre, når solen får solceller til at producere el og solfangere til at producere varmt vand, når der er masser af vand i de norske elve? Teknologisk er der mange idéer fremme om, […]

Besøger Obama Norden? Bør Norden optræde samlet?

Besøger Obama Norden samlet? Bør Norden optræde samlet? Der verserer rygter om, at den amerikanske præsident besøger de nordiske og baltiske statsministre. Men de kan endnu ikke bekræftes, udover at besøget i den svenske hovedstad ligger fast. Ifølge finske YLE http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/08/ingen-bekraftelse-pa-nordisk-obamatraff  skulle Estlands statsminister Toomas Hendrik Ilves have skrevet på twitter, at Obama mødes med […]

fortsätt sök »
  • Facebook