Norden – et fremtidsscenarie

”Forudsætningerne for nationalstaterne er under forandring” skriver debattören och författaren Lene Andersen. Bara ett enat Norden kan vara med och påverka utvecklingen i världen enligt Andersen.   Lene Andersen är ekonom, författare och filosof. Andersen har nyligen figurerat som expertkommentator inom nordiska frågor för danska rundradion dr.dk samt utkommit med boken Danmark 2030. Året er […]

Finlands president Niinistö – Nordens betydelse ökar

Obamas besök till Stockholm i september 2013 där var han förhandlade med nordiska statschefer gemensamt tolkas enligt Niinistö som att USA ser Norden som en helhet. Ytterligare menar Niinistö att de nuvarande förutsättningarna för Nordiskt samarbete är goda och det finns konkreta exempel som visar att det nordiska samarbetet håller på att fördjupas. Allt detta […]

Debatten om Nordiska rådet – dyr kaffeklubb eller politisk motor för nordiskt samarbete?

Nordiska rådet och ministerrådet kritiseras hårt av danska f.d. ministern för nordiskt samarbete Karen Ellemann (V). En dyr kaffeklubb som bör nedläggas enligt Elleman. Nuvarande danska ministern för nordiskt samarbete Manu Sareen (R)  kallar kritiken ett hån mot samtliga parlamentariker i hela Norden.  Som ytterligare svar på kritiken lyfter finländska parlamentariker i Nordiska rådet fram […]

Mere end to timer om Norden på Sveriges P4!

Sveriges radios P4 har i programmet „Karlavagnen“ beskæftiget sig med Norden i over to timer! Som oplæg til programmet har man under overskriften „Slut på nordisk grannsämja“ hævdet, at Sveriges nordiske nabolande ved mere om Sverige end omvendt og at de gængse roller måske er byttet om nu, hvor Norge har olie og, hævdes det, […]

Oberoende nordiskt affärsverk för hanteringen av burk-flaskpant efterlyses

Köper du ibland drycker från ett nordiskt land (eller Åland) för att konsumera i annat nordiskt land? Då har både du och miljön intresse av att du kan lyfta panten oberoende var i Norden du befinner dig. Genom ett samnordiskt pantsystem för dryckesbuteljer kan man öka återvinningsgraden samt ge mera pengar i fickan till den nordiska […]

Nordiska rådets direktör Jan-Erik Enestam sammanfattar orsakerna bakom det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet och tanken om en svensk-finsk försvarsallians

Enestam pekar på att det kalla kriget är slut, hotbilderna har blivit mera komplicerade och osäkerhetsfaktorerna är flera, ett instabilt Ryssland rustar upp, och USA har tröttnar allt mera på att subventionera Europas territorialförsvar. I ett tal på Letterstedtska föreningens årsmöte 21.5.2013 menade Enestam att mera och djupare samarbete behövs för att möta dessa utmaningar. […]

Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

En nordisk ekonomisk union – ett alternativ till eurosamarbetet?

Nationalekonomen Christer K. Lindholm analyserar argumenten för en nordisk ekonomisk union. Lindholms analys pekar på att det finns möjligheter att skapa ett fungerande och trovärdigt nordiskt alternativ ifall eurosamarbetet havererar. I en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 27.10.2009 föreslog den svenske historikern Gunnar Wetterberg att de nordiska länderna bör gå ihop i en ”ny […]

Nordisk Råd svarer den færøske politiker Høgni Hoydal

Nordiske svar til Færøerne og nordiske møder på Færøerne. Nordisk Råd har på vegne af rådsmedlemslandene Sverige, Danmark og Finland svaret den færøske politiker og tidl. minister for nordisk samarbejde Høgni Hoydal. Svarene fastslår for det første, at Norden i flere forskellige internationale fora har presset på for en forhandlingsløsning i fiskerikonflikten, men den fastslår […]

En ny öppning i debatten om framtiden för den nordiska välfärdsstaten

Norden.org rapporterar om en konferens för experter, forskare och tjänstemän inom hälso- och välfärdssektorn i Norden som samlades för att diskutera en hållbar utveckling av välfärden i Norden i samband med lanseringen av Bö Könbergs kommande utredning av gemensamma lösningar inom hälsområdet. En inbjuden brittisk expert kom med en ny öppning i debatten om framtiden för den […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook