Nordisk samarbejde spændt for nyliberalismens vogn?

Anders Kock, der er styrelsesmedlem i den danske afdeling af Foreningen Frit Norden, har i det seneste nummer af foreningernes fællesnordiske blad, ”Frit Norden” nr. 1. marts 2014, anmeldt Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden” og finder mildest talt ikke, at det er nordiske værdier der fremmes. Vi er spændte på, hvilken debat anmeldelsen vil kunne vække. Vi bringer efter […]

Webbnordismen öppnar för nya former av nordiskt samarbete

Både gamla och nya nordiska diskussionsforum och samarbetsorganisationer har fått ett uppsving via internet och de sociala medierna. Webbnordisterna tar nu följande steg genom att facebookgruppen den Nordiska Unionens Vänner bildar en ny ensaksrörelse med en nordisk förbundsstat som mål. Webbnordisterna förenas av det gemensamma intresset av att arbeta för nordiskt samarbete direkt med likasinnade från […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

Har nordiske film svær adgang til svenske biografer?

Eksisterer der nogle barrierer, når nordiske film skal vises i nabolandene? Svenske film sælger mange billetter i norske biografer, mens der næsten ikke sælges billetter til norske film i Sverige. Med udgangspunkt i en debat i norske Aftenposten, har vi kigget lidt rundt. Det har i Aftenposten været diskuteret, hvorvidt nordisk film ikke har lige […]

Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

Debat om Norden som realistisk alternativ eller supplement.

Den danske meningsundersøgelse i sidste uge aktualiserer debatten om et forenet Norden med enten et forskelligt tilhørsforhold til EU som i dag, et forenet Norden i EU eller et forenet Norden, hvor alle står udenfor EU i et nordisk statsforbund, Vi vil her kigge på argumenter for og imod og om sidstnævnte scenarie virkelig vil […]

Stödet för idén om en nordisk förbundsstat växer

De senaste tio åren har det genomförts flera opinionsundersökningar i Norden som visar att stödet för ett utvecklat och tätare nordiskt samarbete är starkt och växande. Den senaste undersökningen visar att nästan 50% av danskarna stöder tanken om ett nordiskt statsförbund. Deltagarna i den danska undersökningen tillfrågades om de skulle stöda ett nordiskt statsförbund bestående […]

Norden som slagträ i brittisk debatt

De nordiska modellen som samhällsform och nordisk kultur har uppmärksammats ofta av stora internationella medier de senaste åren. Den nyaste trenden i Storbritannien är att använda Norden som politiskt verktyg och redskap för att skapa uppmärksamhet för egna personliga åsikter. Norden i internationell media fick sin stora genomslagskraft i februari förra året när the Economist […]

Möjligheterna och begränsingarna för varumärket Norden

Internationellt sett ses Norden som en helhet inom allt flera områden. Möjligheterna men även begränsningar för varumärket Norden tas upp på ledarplats i Hufvudstadsbladet. Hbl uppmärksammar varumärket Nordens möjligheter och begränsningar i samband med ett seminarium i Helsingfors om samma tema med Kulturkontakt Norden som organisatör. Seminariet tar avstamp i färsk forskning om förutsättningarna för […]

President Sauli Niinistö ser potential för det svensk-finländska försvarssamarbetet

Finlands president Sauli Niinistö har gästat den svenska organsiationen Folk och försvars rikskonferens i Sälen, där han höll tal om sin syn på det nordiska samarbetets framtid. Organisationen Folk och försvar anordnar årligen en rikskonferens där ledande svenska och ibland utländska topp-politiker debatterar frågor som rör samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. I år var en av […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook