Nyt nordisk interaktivt netværk! – både på græsrodsplan, i civilsamfundet og på mere officielt plan

Nordiske Netværk er en ny nordisk digital platform, portal, for organisationer, institutioner, foreninger og andre, der enten arbejder på nordisk niveau eller med nordiske spørgsmål. En slags interaktiv adressebog og oversigt – ikke kun til officielle aktører, men også til græsrødder og NGOer og interesseorganisationer og indenfor vidt forskellige områder. Initiativet, der støttes af Foreningerne […]

Ett gemensamt nordiskt e-medborgarskap

Debattartikeln har tidigare publicerats på finska 5.2.2015 i dagstidningen Etelä Saimaa. Pol. lic. Iikko B. Voipio är ordförande (saml) i Taipalsaari kommunfullmäktige Estland har utvecklat e-medborgarskap för utlänningar kallat eEesti. Samma koncept kunde användas för att utveckla ett samnordiskt e-Norden som kunde hjälpa nordbor som rör sig över de nordiska statsgränserna. Finland har varit medlem i […]

Dags för ett gemensamt nordiskt personnummer

Debattartikeln är skriven av Henrik Wilén som är chef för Föreningarna Nordens Förbund  och har publicerats i Nordens Tidning Nr 4/2015. Nordens Tidning är en partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Sverige. En länk till hela Nr 4 med samtliga artiklar hittas här.  Den fria rörligheten i Norden prisas i många […]

Åpen debatt

Nettavisens chefredaktör Gunnar Stavrum kommenterar och analyserar Yggdrasils och Magmas senaste undersökning som lyfter fram förslag för hur man kunde skapa en virtuell nordisk offentlighet.  Nettavisen är Norges största online dagstidning och utges enbart digitalt. Nettavisen.no är en av de mest besökta sajterna i Norge.  Nettet har en flom av debattinnlegg, men de går rett i en roteskuff hvor man […]

Rapport: Dybere nordisk integration fordrer demokratisk forankring i den offentlige debat

Forsvarssamarbejde, miljøspørgsmål og energipolitik, er blandt flere eksempler på, hvordan de næsten grænseløse nordiske lande integreres stadig dybere og på, hvordan det nordiske samarbejde bliver vigtigere. En stærkere nordisk offentlighed og nye platforme for offentlig debat nordboer imellem er nødvendigt for at garantere det nordiske samarbejdes og den øgede nordiske integrations fortsatte demokratiske forankring (alhaalla […]

Historiskt förslag om nordisk förbundsstat

Nordiska parlamentariker driver förbundsstatsfrågan vidare i Nordiska rådet genom att föreslå tillsättandet av en utredning om konkreta alternativ för hur en nordisk förbundsstat kunde se ut. De nio rådsmedlemmarnas initiativ bygger på de senaste årens debatt om en nordisk förbundsstat och tidpunkten för att förnya och fördjupa debatten är väl vald. I egenskap av parlamentariker vid Nordiska rådet […]

Nordbor behöver mera gränsöverskridande nyheter

I takt med att ett växande antal nordbor rör sig inom Norden ökar behovet av gränsöverskridande nyheter. Allt flera nordbor vill veta mer om jobb, kultur och politik i de övriga nordiska länderna. Interregprojektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” menar att endast journalister med nordiska nätverk och goda kunskaper om de olika nordiska samhällena kan avgöra […]

Norden i Europa och Europa i Norden

Karin Åström är Nordiska rådets president och svensk socialdemokratisk riksdagsledamot. Åström analyserar förutsättningarna för mera samarbete mellan Nordiska rådet och de nordiska Europaparlamentsledamöterna. Artikeln tar avstamp i tanksmedjorna Magmas och Yggdrasils gemensamma undersökning som visar på att det finns ett stort stöd bland de nordiska EU-parlamentsvalskandidaterna för tanken om att bilda en nordisk tvärpolitisk grupp […]

Nordiska EU-valskandidater vill ha mera Norden i EU

En ny undersökning visar att det finns stöd för nordiskt samarbete i EU-parlamentet. Över hälften av kandidaterna från Norden är redo att grunda en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet. Yli puolet Pohjolan eurovaaliehdokkaista tukee pohjoismaisen laajennetun työryhmän muodostamista EU-parlamenttiin (alhaalla artikkeli suomeksi) En enkätundersökning (rundspørge) som genomförts som ett samarbetsprojekt mellan tankesmedjorna Magma och Yggdrasil […]

En nordisk universitetsregion gynnar alla

Norden har sju av världens 100 främsta universitet. Det finns uppenbara fördelar med att profilera sig som världsledande universitetsregion, men det gäller att bygga upp det nordiska universitetsvarumärket från studenterna uppåt för att det skall få en stabil grund att stå på. Enligt den internationella Shanghairankingen har Norden sju universitet bland världens 100 främsta. Om […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook