Rapport: Dybere nordisk integration fordrer demokratisk forankring i den offentlige debat

Forsvarssamarbejde, miljøspørgsmål og energipolitik, er blandt flere eksempler på, hvordan de næsten grænseløse nordiske lande integreres stadig dybere og på, hvordan det nordiske samarbejde bliver vigtigere. En stærkere nordisk offentlighed og nye platforme for offentlig debat nordboer imellem er nødvendigt for at garantere det nordiske samarbejdes og den øgede nordiske integrations fortsatte demokratiske forankring (alhaalla […]

Historiskt förslag om nordisk förbundsstat

Nordiska parlamentariker driver förbundsstatsfrågan vidare i Nordiska rådet genom att föreslå tillsättandet av en utredning om konkreta alternativ för hur en nordisk förbundsstat kunde se ut. De nio rådsmedlemmarnas initiativ bygger på de senaste årens debatt om en nordisk förbundsstat och tidpunkten för att förnya och fördjupa debatten är väl vald. I egenskap av parlamentariker vid Nordiska rådet […]

Nordbor behöver mera gränsöverskridande nyheter

I takt med att ett växande antal nordbor rör sig inom Norden ökar behovet av gränsöverskridande nyheter. Allt flera nordbor vill veta mer om jobb, kultur och politik i de övriga nordiska länderna. Interregprojektet ”Mer Nyheter ÖVER GRÄNSEN” menar att endast journalister med nordiska nätverk och goda kunskaper om de olika nordiska samhällena kan avgöra […]

Norden i Europa och Europa i Norden

Karin Åström är Nordiska rådets president och svensk socialdemokratisk riksdagsledamot. Åström analyserar förutsättningarna för mera samarbete mellan Nordiska rådet och de nordiska Europaparlamentsledamöterna. Artikeln tar avstamp i tanksmedjorna Magmas och Yggdrasils gemensamma undersökning som visar på att det finns ett stort stöd bland de nordiska EU-parlamentsvalskandidaterna för tanken om att bilda en nordisk tvärpolitisk grupp […]

Nordiska EU-valskandidater vill ha mera Norden i EU

En ny undersökning visar att det finns stöd för nordiskt samarbete i EU-parlamentet. Över hälften av kandidaterna från Norden är redo att grunda en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet. Yli puolet Pohjolan eurovaaliehdokkaista tukee pohjoismaisen laajennetun työryhmän muodostamista EU-parlamenttiin (alhaalla artikkeli suomeksi) En enkätundersökning (rundspørge) som genomförts som ett samarbetsprojekt mellan tankesmedjorna Magma och Yggdrasil […]

En nordisk universitetsregion gynnar alla

Norden har sju av världens 100 främsta universitet. Det finns uppenbara fördelar med att profilera sig som världsledande universitetsregion, men det gäller att bygga upp det nordiska universitetsvarumärket från studenterna uppåt för att det skall få en stabil grund att stå på. Enligt den internationella Shanghairankingen har Norden sju universitet bland världens 100 främsta. Om […]

Politiskt ungdomsengagemang i Norden diskuterades i Finland

Norges ambassad i Finland anordnade i veckan ett seminarium i samband med firandet av landets grundlags 200-årsjubileum med temat ungas politiska engagemang i Norden. Även mer allmännordiska tal hölls av en talarkår med olika viktiga personer från den nordiska politiska sfären. Norges ambassad har hållit ett seminarium där man bland annat berättade om sina erfarenheter där […]

Nordisk samarbejde spændt for nyliberalismens vogn?

Anders Kock, der er styrelsesmedlem i den danske afdeling af Foreningen Frit Norden, har i det seneste nummer af foreningernes fællesnordiske blad, ”Frit Norden” nr. 1. marts 2014, anmeldt Wetterbergs ”Förbundsstaten Norden” og finder mildest talt ikke, at det er nordiske værdier der fremmes. Vi er spændte på, hvilken debat anmeldelsen vil kunne vække. Vi bringer efter […]

Webbnordismen öppnar för nya former av nordiskt samarbete

Både gamla och nya nordiska diskussionsforum och samarbetsorganisationer har fått ett uppsving via internet och de sociala medierna. Webbnordisterna tar nu följande steg genom att facebookgruppen den Nordiska Unionens Vänner bildar en ny ensaksrörelse med en nordisk förbundsstat som mål. Webbnordisterna förenas av det gemensamma intresset av att arbeta för nordiskt samarbete direkt med likasinnade från […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook