Mer än mellanmjölk? Min vision för det nordiska samarbetet

Artikeln är skriven av Johan Strang som är biträdande professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet.  Nordicom Information utkommer med två nummer per år och ges ut av Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. En länk till hela Nordicom Information 40 (2) med samtliga artiklar hittas här. Referenser hittas i orginaltexten. Få företeelser är föremål för lika många rapporter och utredningar som […]

Språksvanen kan lyfta den internordiska språkförståelsen

Yggdrasil.fi föreslår att Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet skall uppmuntra och understöda den internordiska språkförståelsen genom att finansiera skapandet av ett intyg för internordisk språkförståelse kallat ”Språksvanen”. De skandinaviske mål, sprog eller dialekter – alt efter temperament – er nært beslægtede i både ordforråd, terminologi og i forestillingsverden. Kan man kommunikere på sine egne sprog, kan man populært sagt […]

Nordiska Ministerrådets skatteparadisprojekt – en nordisk framgångssaga

En vacker sommarkväll under ett möte i Paris 2005 träffades en svensk OECD-anställd och OECD-delegaterna för Danmark, Finland och Norge över en öl och diskuterade hur man skulle kunna bryta dödläget i OECD med att bekämpa skatteparadis. Diskussionen skulle komma att så det första fröet till det sannolikt mest framgångsrika projekt som bedrivits under nordiska […]

Norden behöver lagstiftningssamarbete

Nu är det dags att återuppliva det nordiska och börja det nordiska lagsamarbetet igen. Kimmo Sasi är tidigare riksdagsledamot i Finland och f.d. president vid Nordiska rådet. Det nordiska lagstiftningssamarbetet inleddes redan före inrättandet av Nordiska Rådet. Nordiska avtal och nordisk lagharmonisering var kärnan i nordiskt samarbete. Men sedan Finlands och Sveriges inträde i EU och Norges […]

Kan Norden ta sig samman?

Håkan Larsson är journalist och utredare, bosatt i Krokom, Jämtland, centerpartistisk politiker; tidigare riksdagsledamot för Jämtlands län, nu kommunfullmäktigeledamot i Krokoms kommun. Larsson skriver som gästkolumnist på Yggdrasil.fi om Brexit och nordiskt samarbete.  Inför folkomröstningen om EU för snart 22 år sedan var vi många som såg ett nära samverkande Norden som alternativ till EU-inträde. […]

Hvad er et folkemøde?

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 2 med samtliga artiklar hittas här. Folkemødernes store folkelige gennembrud skyldes, at det er lykkedes at genskabe den […]

Nyt nordisk interaktivt netværk! – både på græsrodsplan, i civilsamfundet og på mere officielt plan

Nordiske Netværk er en ny nordisk digital platform, portal, for organisationer, institutioner, foreninger og andre, der enten arbejder på nordisk niveau eller med nordiske spørgsmål. En slags interaktiv adressebog og oversigt – ikke kun til officielle aktører, men også til græsrødder og NGOer og interesseorganisationer og indenfor vidt forskellige områder. Initiativet, der støttes af Foreningerne […]

Ett gemensamt nordiskt e-medborgarskap

Debattartikeln har tidigare publicerats på finska 5.2.2015 i dagstidningen Etelä Saimaa. Pol. lic. Iikko B. Voipio är ordförande (saml) i Taipalsaari kommunfullmäktige Estland har utvecklat e-medborgarskap för utlänningar kallat eEesti. Samma koncept kunde användas för att utveckla ett samnordiskt e-Norden som kunde hjälpa nordbor som rör sig över de nordiska statsgränserna. Finland har varit medlem i […]

Dags för ett gemensamt nordiskt personnummer

Debattartikeln är skriven av Henrik Wilén som är chef för Föreningarna Nordens Förbund  och har publicerats i Nordens Tidning Nr 4/2015. Nordens Tidning är en partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Sverige. En länk till hela Nr 4 med samtliga artiklar hittas här.  Den fria rörligheten i Norden prisas i många […]

Åpen debatt

Nettavisens chefredaktör Gunnar Stavrum kommenterar och analyserar Yggdrasils och Magmas senaste undersökning som lyfter fram förslag för hur man kunde skapa en virtuell nordisk offentlighet.  Nettavisen är Norges största online dagstidning och utges enbart digitalt. Nettavisen.no är en av de mest besökta sajterna i Norge.  Nettet har en flom av debattinnlegg, men de går rett i en roteskuff hvor man […]

fortsätt sök »
  • Facebook