Det kommer att vara svårt att bygga upp förtroendet mellan Nord- och Sydeuropa igen

Finländaren Olli Rehn har för många sydeuropéer kommit att representera allt det som är fel med EU-politiken. Sprickan mellan nord och syd växer när trojkan dikterar villkoren och fördomar och rykten sprids. Yggdrasil har intervjuat författaren och debattören Kajsa Ekis Ekman som en del av intervjuserien Bilden av Norden i eurokrisens spår. Ekman är kolumnist för […]

Norden och Baltikum är viktiga för varandra

Yggdrasil har intervjuat Erkki Bahovski som en del av intervjuserien Bilden av Norden i eurokrisens spår. Bahovski  är chefredaktör för tidskriften Diplomaatia. Bahvoski har även jobbat för Estlands största dagstidning Postimees och innehaft positionen som EU-kommissionens pressekreterare i Estland. I Baltikum associeras Norden med stabilitet, säkerhet och välfärd. Många ester vill komma närmare Norden trots att den […]

Norden som favorit i politisk debatt

Yggdrasil har intervjuat statsvetaren Christopher Browning som en del av intervjuserien Bilden av Norden i eurokrisens spår. Browning är verksam vid the University of Warwick och har även varit verksam vid både Finlands (UPI) och Danmarks (DIIS) utrikespolitiska institut och Lapplands universitet. Browing forskar om Norden och transatlantiska relationer. Norden och den nordiska modellen har uppmärksammats […]

Kritiska uppfattningar om Norden från vänster och höger

Yggdrasil har intervjuat historikern Paolo Borioni som en del av intervjuserien Bilden av Norden i eurokrisens spår. Borioni är verksam vid La Sapienza universitetet i Rom och Köpenhamns universitet. Borioni har skrivit ett flertal artiklar och böcker om sina verksamhetsområden socialdemokrati, ekonomisk historia, Norden och välfärdsstaten. Borioni bedriver forskning för universitet och center-vänster tankesmedjor. I italiensk politik finns det […]

Bilden av Norden i eurokrisens spår – inbjudna experter och läsare berättar

Norden verkar vara populärare än aldrig förr och lyfts ofta fram i olika sammanhang som en förebild. Men när attityder hårdnar i eurokrisens spår påverkas även bilden av Norden. Intervjuade experter och Yggdrasils läsare berättar om bilden av Norden med syftet att ge en helhetsbild av Nordens politiska image ute i Europa. Norden har under […]

Norden i Europa och Europa i Norden

Karin Åström är Nordiska rådets president och svensk socialdemokratisk riksdagsledamot. Åström analyserar förutsättningarna för mera samarbete mellan Nordiska rådet och de nordiska Europaparlamentsledamöterna. Artikeln tar avstamp i tanksmedjorna Magmas och Yggdrasils gemensamma undersökning som visar på att det finns ett stort stöd bland de nordiska EU-parlamentsvalskandidaterna för tanken om att bilda en nordisk tvärpolitisk grupp […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

Debat om Norden som realistisk alternativ eller supplement.

Den danske meningsundersøgelse i sidste uge aktualiserer debatten om et forenet Norden med enten et forskelligt tilhørsforhold til EU som i dag, et forenet Norden i EU eller et forenet Norden, hvor alle står udenfor EU i et nordisk statsforbund, Vi vil her kigge på argumenter for og imod og om sidstnævnte scenarie virkelig vil […]

Norden som slagträ i brittisk debatt

De nordiska modellen som samhällsform och nordisk kultur har uppmärksammats ofta av stora internationella medier de senaste åren. Den nyaste trenden i Storbritannien är att använda Norden som politiskt verktyg och redskap för att skapa uppmärksamhet för egna personliga åsikter. Norden i internationell media fick sin stora genomslagskraft i februari förra året när the Economist […]

Möjligheterna och begränsingarna för varumärket Norden

Internationellt sett ses Norden som en helhet inom allt flera områden. Möjligheterna men även begränsningar för varumärket Norden tas upp på ledarplats i Hufvudstadsbladet. Hbl uppmärksammar varumärket Nordens möjligheter och begränsningar i samband med ett seminarium i Helsingfors om samma tema med Kulturkontakt Norden som organisatör. Seminariet tar avstamp i färsk forskning om förutsättningarna för […]

fortsätt sök »
  • Facebook